Роботи Горобець Ю.І.

Стаття Переглядів Переглядів сьогодні
Аномальні одночасткові властивості в нормальному стані моделі з надпровідністю
Біомінералізація внутрішньоклітинних біогенних магнітних наночастинок і їх можливі функції
Гетерогенний стан електроліту при травленні сталевої кулі в магнітному полі
Дислокації у феромагнетиках у магнітному полі
Електрорушійна сила при травленні однорідно намагніченого сталевого циліндра в електроліті
Магнітна пастка для локалізації мікрочастинок у потоці рідини
Поширення спінових хвиль через анізотропну межу поділу двох одновісних феромагнетиків у зовнішньому магнітному полі
Розподіл вектора антиферомагнетизму для ізольованої антиточки та системи віддалених антиточок у антиферомагнетику
Рух електроліту при травленні й осадженні металів у неоднорідному постійному магнітному полі
Статистичні характеристики траєкторій руху діамагнітних одноклітинних організмів у магнітних полях