Роботи Лінючева О.В.

Стаття Переглядів Переглядів сьогодні
Вплив адсорбції визначуваного компонента на час перехідних процесів в амперометричних газових сенсорах 913 16
Вплив електроосмотичних явищ на час перехідних процесів у амперометричних газових сенсорах 128 28
Вплив поляризації допоміжного електрода на час перехідних процесів в амперометричних газових сенсорах 606 17
Електрохімічний газовий сенсор для визначення вмісту сірководню в повітрі й технологічних середовищах 719 38
Електрохімічний сенсор діоксиду вуглецю з діоксидномангановим робочим електродом 595 17
Електрохімічний сенсор кисню для біологічних рідин на основі нанодисперсного оксиду Zn 380 31
Отримання компактної міді з карбонатної руди електрохімічним способом 154 28
Ступеневий гальваностатичний режим електроекстракції міді із сульфатних розчинів вилуговування природної руди 663 23