Роботи Маслянко П.П.

Стаття Переглядів Переглядів сьогодні
Бізнес-інжинирінг організаційних систем
Дослідження засобів і розробка компонентної моделі інформаційно-комунікаційної системи аналізу даних
Дослідження засобів і розробка технології продукування інформаційних ресурсів
Дослідження методів і розробка інтегрованих засобів доступу до інформаційних ресурсів інформаційно-комунікаційної системи
Компонентні процеси системного проектування інформаційно-комунікаційних систем
Компонентна модель інформаційно-аналітичної системи і генетичний алгоритм формування оптимального портфеля акцій
Компонентна модель автоматизованої системи тестування з відкритою формою представлення тестового завдання
Побудова метамоделі діяльності на основі загальнопсихологічної теорії діяльності О.М.Леонтьєва
Системна інженерія прогнозування та модель системи прогнозування фінансових даних
Системна інженерія проектів інформатизації організаційних систем
Системне проектування процесів інформатизації
Спосіб формування інвестиційного портфеля системи управління фінансово-інвестиційною діяльністю
Створення компонента стратегічного планування системи управління фінансово-інвестиційною діяльністю
Узагальнена модель цифрових сигналів у контексті патерну проектування MVC