Редакційна колегія

Склад редакційної колегії журналу "Наукові вісті Національного технічного університету України  "Київський політехнічний інститут"

Головний редактор    Згуровський Михайло Захарович   Академік НАН України, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ректор НТУУ "КПІ"
Заступник гол. редактора Ільченко Михайло Юхимович чл.-кор. НАН України, д.т.н., професор, завідувач кафедри, проректор НТУУ "КПІ"
Відповідальний секретар Маслянко Павло Павлович к.т.н., доцент, заст. декана з наукової роботи факультету прикладної математики НТУУ "КПІ"

 Члени редколегії – координатори наукових напрямків:

Астрелін Ігор Михайлович д.х.н., професор, завідувач кафедри, декан хіміко-технологічного ф-ту НТУУ "КПІ"
Бобир Микола Іванович д.т.н., професор, завідувач кафедри, директор Механіко-машинобудівного інституту НТУУ "КПІ"
Бунін Сергій Георгійович д.т.н., с.н.с., пров.н.с.НДІ телекомунікацій НТУУ "КПІ"
Горчаков Володимир Юрійович д.б.н., професор, професор НТУУ "КПІ"
Дичка Іван Андрійович д.т.н., професор, завідувач кафедри, декан факультету прикладної математики НТУУ "КПІ"
Збруцький Олександр Васильович д.т.н., професор, завідувач кафедри, декан факультету авіаційних і космічних систем НТУУ "КПІ"
Новіков Олексій Миколайович д.т.н., професор, завідувач кафедри, директор Фізико-технічного інституту НТУУ "КПІ"
Письменний Євген Миколайович д.т.н., професор, завідувач кафедри, декан теплоенергетичного факультету НТУУ "КПІ"
Праховник Артур Веніамінович д.т.н., професор, завідувач кафедри, директор Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ "КПІ"
Чернега Дмитро Федорович чл.-кор. НАН України, д.т.н., професор, завідувач кафедри НТУУ "КПІ"
Якименко Юрій Іванович академік НАН України, д.т.н., професор, завідувач кафедри, перший проректор НТУУ "КПІ"

Члени редакційної колегії (за галузями наук)

Фізико-математичні науки

Математика

Андрєєв Микола Варфоломійович д.ф.-м.н., професор, професор Інституту прикладного системного аналізу НТУУ "КПІ"
Богданський Юрій Вікторович д.ф.-м.н., професор, професор НТУУ "КПІ"
Бондаренко Віктор Григорович д.ф.-м.н., професор, професор НТУУ "КПІ"
Булдигін Валерій Володимирович д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедриНТУУ "КПІ"
Ванін Володимир Володимирович д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, декан фізико-математичного ф-ту НТУУ "КПІ"
Вірченко Ніна Опанасівна д.ф.-м.н., професор, професор НТУУ "КПІ"
Данілін Юрій Михайлович д.ф.-м.н., професор, професор Інституту прикладного системного аналізу НТУУ "КПІ"
Дороговцев Андрій Анатолійович д.ф.-м.н., професор, завідувач відділу Інституту математики НАН України, професор НТУУ "КПІ"
Іванов Олександр Володимирович д.ф.-м.н., професор, професор НТУУ "КПІ"
Івасишин Степан Дмитрович д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри НТУУ "КПІ"
Капустян Володимир Омелянович д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри НТУУ "КПІ"
Клесов Олег Іванович д.ф.-м.н., професор, професор НТУУ "КПІ"
Коваленко Ігор Миколайович академік НАН України, д.ф.-м.н., д.т.н., професор, завідувач відділу Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України
Макаренко Олександр Сергійович д.ф.-м.н., професор, професор Інституту прикладного системного аналізу НТУУ "КПІ"
Панкратова Наталія Дмитрівна д.т.н., професор, заст. директора Інституту прикладного системного аналізу НТУУ "КПІ"               
Савчук Михайло Миколайович д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри НТУУ "КПІ"
Самойленко Анатолій.Михайлович академік НАН України, д.ф.-м.н., професор, директор Інституту математики НАН України, завідувач кафедри НТУУ "КПІ"

Фізика

Бар’яхтар Віктор Гр игор ович академік НАН України, д.ф.-м.н., професор, директор Інституту магнетизму НАН та МОН України, професор НТУУ "КПІ"
Гомонай Олена Василівна д.ф.-м.н., професор, професор НТУУ "КПІ"
Горобець Оксана Юріївна д.ф.-м.н., професор НТУУ "КПІ"
Горобець Юрій Іванович чл.-кор. АПН України, д.ф.-м.н., професор, заступник директора Інституту магнетизму НАН та МОН України, завідувач кафедри НТУУ "КПІ"
Джежеря Юрій Іванович д.ф.-м.н., професор, провідний науковий співробітник Інституту магнетизму НАН та МОН України, професор НТУУ "КПІ"
Локтєв Вадим Михайлович академік НАН України, д.ф.-м.н., професор, завідувач відділу Інституту теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України, академік-секретар відділення фізики та астрономії НАН України, завідувач кафедри НТУУ "КПІ"
Сидоренко Сергій Іванович чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри НТУУ "КПІ"
Снарський Андрій Олександрович д.ф.-м.н., професор, професор НТУУ "КПІ"
Шпак Анатолій Петрович академік НАН України, д.ф.-м.н., професор, дирек-тор Інституту металофізики імені Г.В. Курдюмова

Хімічні науки

Андрійко Олександр Опанасович д.х.н., професор, завідувач кафедри НТУУ "КПІ"
Астрелін Ігор Михайлович д.х.н., професор, завідувач кафедри, декан хіміко-технологічного ф-ту НТУУ "КПІ"
Донченко Маргарита Іванівна д.х.н., професор, професор НТУУ "КПІ"
Корнілович Борис Юрійович д.х.н., професор, завідувач кафедри НТУУ "КПІ"
Лінючева Ольга Володимирівна д.х.н., професор, завідувач кафедри НТУУ "КПІ"
Малетін Юрій Андрійович д.х.н., професор, завідувач відділу Інституту сорбції і проблем ендоекології НАН України
Свідерській Валентин Анатолійович д.т.н., професор, завідувач кафедри НТУУ "КПІ"
Статюха Геннадій Олексійович д.т.н., професор, завідувач кафедри НТУУ "КПІ"
Фокін Андрій Артурович д.х.н., професор, завідувач кафедри НТУУ "КПІ"

Технічні науки

Бобир Микола Іванович д.т.н., професор, завідувач кафедри, директор Механіко-машинобудівного інституту НТУУ "КПІ"
Бунін Сергій Георгійович д.т.н., с.н.с., пров.н.с.НДІ телекомунікацій НТУУ "КПІ"
Губар Валентин Іванович д.т.н., професор, професор НТУУ "КПІ"
Дичка Іван Андрійович д.т.н., професор, завідувач кафедри, декан факультету прикладної математики НТУУ "КПІ"
Збруцький Олександр Васильович д.т.н., професор, завідувач кафедри, декан факультету авіаційних і космічних систем НТУУ "КПІ"
Коваленко Володимир Сергійович д.т.н., професор, професор НТУУ "КПІ"
Костюк Всеволод Іванович д.т.н., професор, завідувач кафедри НТУУ КПІ"
Лебедєв Анатолій Олексійович академік НАН України, д.т.н., професор, зав. відділу Інституту проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України, професорНТУУ "КПІ"
Матвєєв Валентин Володимирович академік. НАН України, д.ф.-м.н., професор, головний науковий співробітник Інституту проблем міцності імені Г.С.Писаренка НАНУ
Мачуський Євген Андрійович д.т.н., професор, декан ф-ту інформаційної безпеки Фізико-технічного інституту НТУУ "КПІ"
Новіков Олексій Миколайович д.т.н., професор, завідувач кафедри, директор Фізико-технічного інституту НТУУ "КПІ"
Онищенко Сергій Михайлович д.ф.-м.н., провідний науковий співробітник Інституту математики НАН України
Павлов Олександр Анатолійович д.т.н., професор, завідувач кафедри, декан факультету інформатики та обчислювальної техніки НТУУ "КПІ"
Пересада Сергій Михайлович д.т.н., професор, завідувач кафедри НТУУ "КПІ"
Письменний Євген Миколайович д.т.н., професор, завідувач кафедри, декан теплоенергетичного факультету НТУУ "КПІ"
Праховник Артур Веніамінович д.т.н., професор, завідувач кафедри, директор Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ "КПІ"
Прохоренко Володимир Михайлович д.т.н., професор, завідувач кафедри НТУУ "КПІ"
Равська Наталія Сергіївна д.т.н., професор, професор НТУУ "КПІ"
Румбешта Валентин Олександрович д.т.н., професор, професор НТУУ "КПІ"
Савін Віктор Гурійович д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри НТУУ "КПІ"
Сенько Віталій Іванович д.т.н., професор, професор НТУУ "КПІ"
Свідерській Валентин Анатолійович д.т.н., професор, завідувач кафедри НТУУ "КПІ"
Статюха Геннадій Олексійович д.т.н., професор, завідувач кафедри НТУУ "КПІ"
Тарасенко Володимир Петрович д.т.н., професор, завідувач кафедриНТУУ "КПІ"
Чернега Дмитро Федорович чл.-кор. НАН України, д.т.н., професор,  завідувач кафедри НТУУ "КПІ"
Щерба Анатолій Андрійович чл.-кор. НАН України, д.т.н., професор, завідувач кафедри НТУУ "КПІ"
Якименко Юрій Іванович академік НАН України, д.т.н., професор, завідувач кафедри, перший проректор НТУУ "КПІ"

Біологічні науки

Бісько Ніна Анатоліївна д.б.н., провідний науковий співробітник Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
Горго Юрій Павлович д.б.н., професор, професор НТУУ "КПІ"
Горчаков Володимир Юрійович д.б.н., професор, професор НТУУ "КПІ"
Дуган Олексій Мартем’янович д.б.н., професор, декан факультету біотехнології і біотехніки НТУУ "КПІ"
Кузьм i нський Євген Васильович д.х.н., професор, завідувач кафедри НТУУ "КПІ"
Лівшиць Людмила Аврамівна д.б.н., зав. відділу Інституту молекулярної біології і генетики
Малюта Станіслав Станіславович чл.-кор НАН України, д.б.н., головний науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики НАН України
Підгорський Валентин Степанович  академік НАН України, д.б.н., проф., директор Інституту мікробіології і вірусології НАН України
Сиволап Юрій Михайлович д.б.н., професор, академік УААН, директор Південного біотехнологічного центру УААН
Ставська Софія Стефанівна д.б.н., професор, професор НТУУ "КПІ"

Проректор з наукової роботи М.Ю. Ільченко