Зміст 2 номеру Наукових вістей НТУУ "КПІ" за 2011 рік