Recognition of vowel sounds “a” “o” “u” “e” of the ukrainian language

Автори

In this paper, we propose a classification algorithm for recognition of sound signals. Based on recognition of the vowel sounds “a”, “o”, “u”, “e” of the Ukrainian language, we illustrate high sensitivity of the classification algorithm.

Publication year: 
2009
Issue: 
1
УДК: 
621.372.061:391.266
С. 20-25, укр., Іл. 2. Табл. 2. Бібліогр.: 23 назви.
References: 

1. Єрмоленко Т.В. Применение вейвлет-преобразования для обработки и распознавания речевых сигналов //Искусственный интеллект. — 2002. — № 4. — С. 200—208.
2. Бойко І., Луценко С., Луцків А. Математичне моделювання та статистичні методи обробки динамічного підпису для задач аутентифікації особи в інформаційних системах // Електроніка та системи управління. — 2006. — № 2(8). — С. 27—37.
3. Луцків А.М. Імітаційне моделювання динамічно введеного підпису з метою тестування систем біометричної аутентифікації особи // Электроника и связь. —2006. — № 5. — С. 44—48.
4. Абакумов В.Г., Рибін О.І., Сватош Й. Біомедичні сигнали. Генезис, обробка, моніторинг. — К.: Нора-прінт, 2001. — 516 с.
5. Продеус А.Н., Захарова Е.Н. Экспертные оценки в медицине. — К.: ВЕК+, 1998. — 320 с.
6. Финк Л.М. Теория передачи дискретных сообщений. —М.: Сов. радио, 1970. — 728 с.
7. Ян И. Нелинейные согласованные фильтры для анализа различий // Изв. вузов. Радиоэлектроника. —1999. — № 6. — С. 51—58.
8. Рибін О.І., Ніжебецька Ю.Х. Нормальне дискретне ортогональне перетворення // Вісн. НТУУ “КПІ”.Сер. Радіотехніка. Радіоапаратобудування. — 2008. —Вип. 37. — С. 8—15.
9. Рибін О.І., Ніжебецька Ю.Х. Алгоритм формування матричного оператора дискретного нормального перетворення // Там же. — С. 16—23.
10. Рыбин А.И. Нормализация дискретных ортогональных преобразований тестовым сигналом // Изв. вузов.Радиоэлектроника. — 2004. — № 7. — С. 39—46.
11. Рыбин А.И., Григоренко Е.Г. Алгоритм подстройки дискретного ортогонального преобразования под тестовый сигнал // Вісн. НТУУ “КПІ”. Сер. Приладобудування. — 2004. — № 27. — С. 122—128.
12. Рибін О.І., Шарпан О.Б. Діагностичні можливості процедури нормалізації ортогональних функцій при аналізі пульсограм // Вісн. ЖДТУ. Техн. науки. —2004. — 1, № 4. — С. 144—149.
13. Рибін О.І., Сакалош Т.В., Шарпан О.Б. Аналіз пульсограм на базі процедури нормалізації ортогональних перетворень // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2005. — № 4. — С. 29—33.
14. Рыбин А.И., Шарпан О.Б., Григоренко Е.Г., Сакалош Т.В. Коэффициенты трансформант нормализованных ортогональных преобразований и диагностика пульсограмм // Вісн. НТУУ “КПІ”. Сер. Приладобудування. —2005. — Вип. 30. — С. 148—156.
15. Рибін О.І., Данилевська В.Г. Погоджена фільтрація на базі нормалізації ортогональних перетворень // Вісн.НТУУ “КПІ”. Сер. Радіотехніка. Радіоапаратобудування. — 2007. — Вип. 35. — С. 15—20.
16. Рибін О.І., Мельник А.Д. Погоджена фільтрація сигналів при зміні масштабу їх аргументів на базі нормалізованих вейвлет-функцій // Там же. — Вип. 34. — С. 18—24.
17. Мельник А.Д., Рибін О.І. Нормалізація тестового сигналу зі збереженням еквідистантного кроку дискретизації // Там же. — С. 24—29.
18. Мельник А.Д., Рыбин А.И. Нормализация эталонного сигнала с постоянным шагом дискретизации // Изв.вузов. Радиоэлектроника. — 2008. — № 1. — С. 71—75.
19. Рыбин А.И., Мельник А.Д. Согласованная нормализованная фильтрация сигналов // Там же. — № 2. —С. 77—80.
20. Мельник А.Д., Рыбин А.И. Согласованная вейвлет-фильтрация сигналов с измененным масштабом //Там же. — № 3. — С. 76—80.
21. Рибін О.І., Мельник А.Д. Алгоритм класифікації звукових сигналів // Вісн. НТУУ “КПІ”. Сер. Радіотехніка. Радіоапаратобудування. — 2008. — Вип. 37. —С. 19—27.
22. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. —М.: Наука, 2002. — 638 с.
23. Гантмахер Ф.Р. Теория матриц. — М.: Наука. — 1967. —732 с.

AttachmentSize
2009-1-3.pdf516.56 KB

Тематичні розділи журналу

,