On the influence of the dispersed methods on microstructure and morphology of the dispersed partiсles of natural graphite and thermographenite

The study addresses the formation of graphite dispersed particles and thermographenite from the perspective of mechanical and physical-chemical dispersed methods. In particular, this new proposed method of the spherical shaped particles formation of thermographenite ensures pressing and items rolling without stratifications.

Publication year: 
2008
Issue: 
1
УДК: 
661.666.2:620.197
С. 76–80, укр., Іл. 8. Табл. 1. Бібліогр.: 7 назв.
References: 

1. Черныш И.Г., Карпов И.И., Приходько Г.П., Шай В.М. Физико-химические свойства графита и его соединений. — К.: Наук. думка. — 1990. — 200 с.
2. Черниш І.Г. Сучасний стан термінології розширеного графіту // Вісник ЖІТІ. Технічні науки. — 2000. — № 12. — С. 25—28.
3. Заяц М.М. Виробництво графіту Заваллівського родовища // Хімічна промисловість України. — 1994. — № 4. — С. 9—18.
4. Черниш І.Г. Експлуатаційні матеріали транспортних засобів: Навч. посіб. — Житомир: ЖІТІ, 1998. — 264 с.
5. Патент Великобританії № 2077246, кл. С 01В 31/02. Спосіб одержання формувальних пластичних графітових гранул. — Fukubi Camical Indust co Ltd (Японія), 1981.
6. Заявка ФРГ № 3117567, МКИ С01В 31/04. Спосіб оборобки формувальних, згинаючих графітових елементів і виготовлення із них формованих виробів. — Fukubi Camical Indust co Ltd (Японія), 1982.
7. Скороход В.В. Порошковые материалы на основе тугоплавких металлов и сплавов. — К.: Техніка, 1982. — 1687 с.

AttachmentSize
2008-1-12.pdf619.99 KB

Тематичні розділи журналу

,