Determination of spatial resolution of the space scanner

In this paper, we propose to determine spatial resolution of the space scanner when the image contrast, formed by the objective lens–CCD-array’s system, is decreased twice. The obtained expression enables calculating spatial resolution of the space scanner. In this expression the modulation transfer function of the objective lens is represented by an experimentally obtained separate point. Furthermore, the influence of the pixel size of the CCDarray on spatial resolution of the scanner is studied.

Publication year: 
2009
Issue: 
1
УДК: 
621.384.326
С. 109-113, укр., Іл. 4. Табл. 2. Бібліогр.: 9 назв.
References: 

1. Зубко В.П., Іськов П.Я., Подолюк І.Я., Стефанидин Я.І. Огляд стану та тенденцій розвитку дистанційного зондування Землі // Космічна наука і технологія. — 1998. — 4, № 5/6. — С. 67—87.
2. Тягур В.М., Лихоліт М.І., Колобродов В.Г. Оптичні системи космічних багатоспектральних сканерів // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2006. — № 6. — С. 125— 132.
3. Колобродов В.Г., Шустер Н. Геометрична шумова сму- га пропускання — новий критерій визначення роз- дільної здатності оптичних та оптико-електронних приладів // Там же. — 2003. — № 2. — С. 97—101.
4. Колобродов В.Г., Лихоліт М.І. Проектування теплові- зійних і телевізійних систем спостереження: Підруч- ник. — К.: НТУУ “КПІ”, 2007. — 364 с.
5. Колобродов В.Г. О пространственном разрешении кос- мических ИК-систем дистанционного зондирования Земли // Космічна наука і технологія. — 1997. — 3, № 5/6. — С. 55—87.
6. Колобродов В.Г. Проектирование оптической системы ПЗС-камеры космического базирования // Там же. — 1996. — 2, № 3-4. — С. 82—87.
7. Проектирование оптических систем / Под ред. Р. Шеннона и Дж. Вайанта; Пер. с англ. — М.: Мир, 1983. — 432 с.
8. Лихолит Н.И., Гринюк И.Е., Тягур В.М. и др. Оптические системы многоспектрального сканера и сканера среднего ИК-диапазона // Тези доп. конф. “Приладобудування-2005: стан і перспективи”. — К.: НТУУ “КПІ”, 2005. — С. 68—69.
9. Лихоліт М.І., Тягур В.М., Кучеренко О.К. та ін. Вимірювально-обчислювальний комплекс для контролю якості об’єктивів // Вісн. НТУУ “КПІ”. Сер. Приладобудування. — 2003. — Вип. 25. — С. 38—45.

AttachmentSize
2009-1-15.pdf657.72 KB

Тематичні розділи журналу

,