The tactics of the pure strategies selecting as a theoretic groundwork for investigating the efficiency of diverse ways of the optimal mixed strategies realization

Автори

This study presents the concept of the pure strategies selecting tactics as a theoretic groundwork for investigating the diverse ways of the optimal mixed strategies realization in the matrix 2х2 -game with the finite game plays quantity. Furthermore, some formulas for determining the normed average using a definite quantity of the first player’s mean payoffs for the fixed number of the game plays are obtained. Also, the conversion to the new matrix 2х2 -game with the payoff matrix, comprising the detected normed average payoffs, is performed here. Experimental results obtained demonstrate the promise of the solution of the presented new game in pure strategies and detection of the players’ optimal behaviour in the initial game with the finite game plays quantity.

Publication year: 
2008
Issue: 
3
УДК: 
519.832.3
С. 61–68, укр., Бібліогр.: 5 назв.
References: 

1. Романюк В.В. Про порядок перебору чистих стратегій в одній матричній грі без сідлової точки для реалізації оптимальних змішаних стратегій // Матер. II Междунар. науч.-практ. конф. “Ключевые аспекты научной деятельности — 2007”. Том 7. Естественные науки. — Днепропетровск: Наука и образование, 2007. — С. 12—14.
2. Романюк В.В. Моделювання реалізації оптимальних змішаних стратегій в антагоністичній грі з двома чистими стратегіями в кожного з гравців // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2007. — № 3. — С. 74—77.
3. Воробьев Н.Н. Теория игр для экономистов-кибернетиков. — М.: Наука, Главная редакция физ.-мат. лит-ры, 1985. — 272 с.
4. Romanuke V.V. The principle of optimality problem in the elementary matrix game with the finite number of plays // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Технічні науки. — 2007. — № 1. — С. 226—230.
5. Романюк В.В. Формулювання одного з принципів оптимальності в елементарній антагоністичній грі без сідлової точки при неповній реалізації оптимальних змішаних стратегій // Там же. — № 2. — С. 218—222.

AttachmentSize
2008-3-7.pdf230.85 KB

Тематичні розділи журналу

,