The Ice Wall Usage for Heating the Buffer Zone of Buildings by Heat of Water Crystallization and Determination of its Melting Time During Thaws

Автори

The paper considers the application of the ice wall in the buffer zone of the building to reduce heat losses from the residential area while water crystallization moving in a film on the inside or outside of the watering ice surface is described. The construction does not require the periodic ice removal. Furthermore, we calculate the temperatures and other thermal characteristics under the conditions with and without watering. When the thermal resistance of heat transfer from the residential area increases, the efficiency of heat water crystallization usage rises. Through experiments conducted and calculations made, we determine the time of heating and melting of the walls during thaw. The calculations under the conditions of free convection give the results understated for more than 2 times relating to the thickness of the molten ice layer. Moreover, we examine the experimental sample of the ice wall on the water irrigation in winter.

Publication year: 
2011
Issue: 
5
УДК: 
697.4:621.58
С. 35–39. Іл. 2. Бібліогр.: 7 назв.
References: 

1. Пуховий І.І. Безпосереднє використання теплоти довкілля в системах тепло- і холодопостачання // Техн. електродинаміка. — 2003. — Тем. вип. — С. 31—33.
2. Пуховий І.І., Безродний М.К., Мхітарян Н.М., Кудря С.О. Економія природного газу при заміні котлів тепловими насосами та використання теплоти кристалізації води, як альтернативи теплоті ґрунту // Відновлювана енергетика. — 2006. — № 1. — С. 15—19.
3. Пуховий І.І. Аналіз теплообміну в процесі зростання льодяних бурульок, що використовуються для акумулювання природного холоду та підігріву повітря в системах теплопостачання // Відновлювана енергетика. — 2007. — № 1. — С.16—19.
4. Патент СССР № 1388665А1, F24D 15/00. Система отопления здания / Пуховой И.И. — Опубл. 14.03.88, Бюл. 14.
5. Патент України на корисну модель № 46112, F24D 15/00. Спосіб опалення будівлі під час морозів з використанням холодної води / Пуховий І.І., Приймак К.О. — Опубл. 10.12.2009; Бюл. № 23.
6. Пуховой И.И. Система отопления зданий без теплового насоса с использованием природной холодной воды // Промышленная теплотехника. — 1992. — 14, № 1-3. — С. 57—61.
7. Дранік Т.В., Пуховий І.І. Експериментальне дослідження нагрівання та танення льодяної пластини в умовах вільної конвекції // Тези доп. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф “Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики”, 18—22 квітня 2011 р., ТЕФ, НТУУ “КПІ”. — К.: НТУУ “КПІ”, 2011. — С. 206.

AttachmentSize
2011-5-6.pdf258.63 KB

Тематичні розділи журналу

,