Innovation ensuring of competitive science and technology collaboration of Ukraine

We provide the insights into the transition of Ukraine to the innovative economic model. We address the problem of forming organizational and institutional basis of the national innovative system. To that end, we analyze the regulation mechanisms of innovative activities in different countries and strive to outline some strategies of their enhancement in Ukraine.

Publication year: 
2009
Issue: 
4
УДК: 
330.322
С. 5–15, укр., Іл. 3. Табл. 1. Бібліогр.: 25 назв.
References: 

1. Глобальний конкурентний простір / О.Г. Білорус та ін. — К.: КНЕУ, 2007. — 680 с.
2. Богдан Н., Гришанович А. Государственная поддержка инновационного развития // Наука и инновации. — 2008. — № 2. — С. 40—44.
3. Голощапова О. Ринок інноваційних технологій в Україні: вивчення світового досвіду з метою його застосування у вітчизняних умовах // Економіст. — 2007. — № 2. — С. 32—35.
4. Иванова Н. Инновационная динамика мировой экономики // Наука и инновации. — 2008. — № 6. — С. 47—52.
5. Назарчук В.Л. Современные общемировые тенденции развития инноваций // Актуальні проблеми економіки. — 2008. — № 9 (87). — С. 25—30.
6. Федулова Л.І. Державна політика в національній інноваційній системі // Там же. — 2008. — № 4. — С. 90—103.
7. Постанова Верховної Ради України “Про Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України” // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 37. — С. 336.
8. Мусіна Л. Основні положення переходу до економіки знань: перспективи для України // Економіка і прогнозування. — 2003. — № 3. — С. 78—87.
9. Закон України “Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності” // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 12. — С. 165.
10. Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність” // http://zakon.rada.gov.ua. 11. Закон України “Про науково-технічну інформацію” // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 33. — С. 345.
12. Закон України “Про наукову і науково-технічну експертизу” // Там же. — 1995. — № 9. — С. 56.
13. Закон України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” // Там же. — 2001. — № 48. — С. 253.
14. Закон України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” // Там же. — 2003. — № 13. — С. 93.
15. Указ Президента України про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 квітня 2006 року “Про стан науково-технологічної сфери та заходи щодо забезпечення інноваційного розвитку України” // http://zakon.rada.gov.ua.
16. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 1998 р. № 1242 “Порядок формування та використання коштів Державного інноваційного фонду” // http://zakon.rada.gov.ua.
17. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2000 р. № 654 “Про утворення Української державної інноваційної компанії” // http://zakon.rada.gov.ua.
18. Проблеми становлення інноваційної політики в Україні / І. Макаренко, О. Трофимчук, В. Кузьменко, О. Рогожин, В. Соловйов, М. Вороночук / За наук. ред. І. Макаренко. — К.: ТОВ “ПоліграфКонсалтинг”, 2004. — 122 с.
19. Закон України “Про інноваційну діяльність” // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 36. — С. 266.
20. Закон України “Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків” // Там же. — 1999. — № 40. — С. 363.
21. Указ Президента України від 30 грудня 2005 р. “Про утворення Державного агентства України з інвестицій та інновацій” // http://www.in.gov.ua.
22. Хамініч С. Проблеми та пріоритети конкурентоспроможності економіки України // Економіст. — 2007. — № 2. — С. 22—24.
23. Иванов Н. Глобализация и общество: Проблемы управления // МЭ и МО. — 2008. — № 4. — С. 3—14.
24. Лебедева Е. Инновационное развитие и образование // Там же. — 2007. — № 12. — С. 45—54.
25. Варналій З. Регіональна інноваційна політика України: проблеми та стратегічні пріоритети // Економіст. — 2007. — № 9. — С. 36—39.

AttachmentSize
2009-4-1.pdf316.77 KB

Тематичні розділи журналу

,