The dynamic and temporal descriptions of the coexistence process

Автори

At present there is a global problem of coexistence, sparking a vital necessity to create system information on “how to coexist”. The key assumption behind this work is that dynamic and temporal descriptions obtained can be an attempt to create the system information of the kinds coexistence in the world.

Publication year: 
2008
Issue: 
6
УДК: 
581.52
С. 43–50, укр., Іл. 6. Табл. 1. Бібліогр.: 5 назв.
References: 

1. Повещенко Г.П. Динаміка спілкування та регуляції // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2007.– №4. – С.125–139.
2. Марри Дж. Нелинейные диференциальные уравнения в биологии. – М.: Мир, 1983. – 398 с.
3. Ризниченко Г.Ю., Рубин А.Б. Биофизическая динамика продукционных процессов. –М.: АНО “ИКС”, 2004.– 464 с.
4. Ризниченко Г.Ю. Математические модели в биофизике и экологии. – М.: АНО “ИКС”, 2003. – 184 с.
5. Згуровський М.З. Сталий розвиток у глобальному і регіональному вимірах. – К.: Політехніка, НТУУ “КПІ”, 2006. – 84 с.

AttachmentSize
2008-6-6.pdf168.77 KB

Тематичні розділи журналу

,