The modeling research of thermoplastic materials processing using secondary raw material

This study provides important insights into the processing of secondary filled thermoplastic materials into sheet materials on the extrusion-roll equipment. The experimental results of the measurements of power and power force parameters of production, calibration and cooling of the sheet materials conform to the theoretical data gained. In this paper, we also give some recommendations on how to carry out the process of production of cellulose secondary polyolefines.

Publication year: 
2008
Issue: 
6
УДК: 
[678.027+678.029]002.8.001.53
С. 60–67, укр., Іл. 2. Табл. 3. Бібліогр.: 10 назв.
References: 

1. Запропоновано нові пріоритети управління відходами // Євробюлетень : Інформ. видання Представництва Європейської Комісії в Україні. – 2008. – №11. – С. 21.
2. Програма поводження з твердими побутовими відходами. Затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 р., №265 // Урядовий кур’єр. – 2004. – 24 берез. (№55). – С. 8–9.
3. Мікульонок І.О., Радченко Л.Б. Переробка вторинної сировини екструзією. – К.: ІВЦ «Видавництво “Політехніка”», 2006. – 184 c.
4. Мікульонок І.О. Енергосилові параметри процесу формування термопластичних композиційних матеріалів у валкових машинах // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2003. – №5. – С. 70–76.
5. Мікульонок І.О., Лукач Ю.Ю., Ружинська Л.І. Енергосилові параметри процесу калібрування листів з полімерних композиційних матеріалів у гладильному каландрі // Там же. – 2003. – №6. – С. 86–92.
6. Мікульонок І.О., Радченко Л.Б., Ружинська Л.І. Моделювання термообробки погонних композитних матеріалів // Там же. – 2005. – №2. – С. 66–71.
7. Лукашова В.В., Мікульонок І.О., Радченко Л.Б. Черв’ячна екструзія. Узагальнена математична модель // Хімічна промисловість України. – 2007. – №1. – С. 32–35.
8. Мікульонок І.О. Неперервні вироби з термопластичних композитних матеріалів. Основні принципи моделювання процесів одержання // Там же. – 2007. – №2. – С. 36–39.
9. Доброногова С.И., Демчук В.А., Трохин М.И. Исследование энергосиловых параметров валковых машин тензометрическим методом // Химическое машиностроение. – К.: Техніка, 1974. – Вып. 18. – С. 52–56.
10. Мікульонок І.О. Полімерні композиційні матеріали. Визначення теплофізичних властивостей // Хімічна промисловість України. – 2003. – №5. – С. 25–28.

AttachmentSize
2008-6-9.pdf170 KB

Тематичні розділи журналу

,