Application of pervaporation technique to the production of mixed fuel

The paper presents the flow charts, design of the membrane apparatus and provide recommendations for the industrial application of pervaporation to the production of mixed fuel, in particular to obtaining light petroleum fractions and anhydrous ethanol

Publication year: 
2010
Issue: 
3
УДК: 
66.011(075.8)
С. 100—105, укр., Іл. 5. Бібліогр.: 5 назв.
References: 

1. Мікульонок І.О., Рябцев Г.Л. Застосування первапорації в комбінованих процесах хімічної технології //Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2003. — № 1. — С. 89—94.
2. Гуцалюк В.М., Гулий І.С., Рябцев Г.Л. Первапораційне розділення однорідних систем // Харч. промисловість. — 2000. — Вип. 45 (додаток). — 44 с.
3. Лукач Ю.Е., И.О. Микулёнок, Г.Л. Рябцев. Использование первапорационной технологии в химико-технологических процессах // Химия и технология воды. — 1999. — 21, № 2. — С. 202—208.
4. Рябцев Г.Л., Лобач В.В., Гладкова О.О., Козіцька О.О. Аналіз можливості використання первапорації під час одержання біоетанолу // Вісн. НТУУ “КПІ”. Сер.“Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження”. — 2009. — № 1. — С. 14—16.
5. Рябцев Г.Л., Сапєгін С.В., Мікульонок І.О., Квасюк І.В. Змінення складу легких дистилятів шляхом первапорації // Там же. — 2008. — № 1. — С. 14—19.

AttachmentSize
2010-3-18.pdf1.06 MB

Тематичні розділи журналу

,