Mechanical Properties of Casting Alloys of Al–Mg System after Natural Senescence

We investigate the influence of natural senescence on mechanical properties of АМг5К, АМг6л and АМг10 alloys. We determine that the level of temporal resistance of the break rises to 15 % and 5 %, and the lengthening of alloys rises to 40 % and 10 % for АМг5К and АМг6л alloys after the natural senescence in the course of three years. Accordingly, the level of temporal resistance of the break of АМг10 alloy rises to 3 % and the relative lengthening falls to 70 % after the natural senescence in the course of three years.

Publication year: 
2010
Issue: 
2
УДК: 
661.74:669.14.046.554
С. 115—118, укр., Іл. 2. Табл. 4. Бібліогр.: 6 назв.
References: 

1. Машиностроение. Энциклопедия. Цветные металлы и сплавы. Композиционные металлические материалы.Т. II / Под общ. ред. И.Н. Фридляндера. — М.: Металлургия, 2001. — 880 с.
2. Постников Н.С. Коррозионностойкие алюминиевые сплавы. — М.: Металлургия, 1976. — 304 с.
3. Мондольфо Л.Ф. Структура и свойства алюминиевых сплавов. — М.: Металлургия, 1979. — 640 с.
4. Доній О.М., Кулініч А.А., Рябініна О.О., Стась І.М. Вплив часу витримки між гартуванням і штучним старінням на фазовий склад, струкуру та механічні властивості ливарних сплавів системи Al—Mg—Zn, мікролегованих комплексом міді, вуглецю і титану // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2003. — № 5. — С. 51—53.
5. Бялік О.М., Доній О.М., Кулініч А.А. та ін. Вплив параметрів кристалування на структуру та механічні властивості ливарних сплавів системи Al—Mg—Zn //Фіз.-хім. механіка матеріалів. — 2004. — 40, № 1. —
С. 118—119.
6. Колобнев И.Ф. Жаропрочность литейных алюминиевых сплавов. — М.: Металлургия, 1973. — 320 с.

AttachmentSize
2010-2-17.pdf479.07 KB

Тематичні розділи журналу

,