On Evaluation of Microsatellite Spatial Angular Orientation by Ellipsoid Filter

This study aims to examine the dynamics of microsatellite at the ellipsoid filter use in the algorithm of its angular orientation determination. Moreover, we compare the accuracy of orientation determination at the use in the control system of ellipsoid filter to Kalman filter.

Publication year: 
2010
Issue: 
1
УДК: 
681.3+ 615.89
С. 146-150, укр., Іл. 4. Бібліогр.: 6 назв.
References: 

1. Мелащенко О.М., Рижков Л.М. Аналіз точності коріолісового вібраційного гіроскопа з вдосконаленою системою керування хвилею // Матер. VII Міжнар. наук.-техн. конф. “Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки”, НТУУ “КПІ” 23—24 квітня, 2009. — К.: НАУ, 2009. —
С. 53–57.
2. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н., Житецкий Л.С., Кусуль Н.Н. Робастные методы оценивания, идентификации и адаптивного управления. — К.: НАУ, 2004. — 500 с.
3. Demoz Gebre-Egziabher, Gabriel H. Elkaim, J.D. Powell and Bradford W. Parkinson. A Gyro-Free QuaternionBased Attitude Determination System Suitable for Implementation Using Low Cost Sensors // IEEE PLANS,Position Location and Navigation Symposium. — 2000. — N 3. — P. 185—192.
4. Ефименко Н.В., Новиков А.К. Регуляризованные эллипсоидальные наблюдатели и их применение в задаче определения ориентации космического аппарата //Пробл. управления и информатики. — 1998. — № 6. — С. 145—155.
5. Gao Zhong-yu, Niu Xiao-ji, Guo Mei-fend. Quaternionbased Kalman Filter for Micro-machined Strapdown Attitude Heading Reference System // Chinesse Journal of Aeronautics. — August 2002. — 15, N 3. — P. 1—5.
6. Мелащенко О.М., Рижков Л.М. Дослідження гравітаційно-магнітної системи стабілізації мікросупутника з оцінюванням фазового вектора фільтром Калмана //Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2008. — № 2. — С. 61—67.

AttachmentSize
2010-1-21.pdf441.39 KB

Тематичні розділи журналу

,