Processing and coding of signals and images in the remote network monitoring of objects’ conditions

In this paper, we study the functional characteristics of the signals and images’ operative filtration and compression, optimized on the coding speed and accuracy. Besides the filtration-compression method for monitoring data is based on the alarm approach. Employing this method, we define the most informative readouts on the signals envelope and point out that their amplitude and hour characteristics after compact coding/decoding are likely to be constant. We summarize that the necessary data compression factor can be achieved through the selection of the most informative readouts and the lossfree data compression.

Publication year: 
2008
Issue: 
2
УДК: 
621.377
С. 89–96, укр., Іл. 2. Бібліогр.: 16 назв.
References: 

1. Шевчук Б.М. Методи визначення та відображення показників інформаційних станів об’єктів тривалого моніторингу // Комп’ютерні засоби, мережі та системи. — 2005. — № 4. — С. 78—85.
2. Шевчук Б.М., Задірака В.К., Фраєр С.В. Ефективні методи фільтрації-стиску та захисту інформації в комп’ютерних мережах тривалого моніторингу станів об’єктів // Штучний інтелект. — 2006. — № 3. — С. 804—815.
3. Шевчук Б.М., Зінченко В.П. Оперативна багатофункціональна обробка та передача інформації в моніторингових мережах з використанням мікросупутників // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2007. — № 2. — С. 35—45.
4. Классические оргтогоноальные базисы в задачах аналитического описания и обработки информационных сигналов / Ф.Ф. Дедус, Л.И. Куликова, А.Н. Панкратов и др.; Под ред. Ф.Ф. Дедуса. — М.: Изд. отдел факультета ВМиК МГУ им. М.В. Ломоносова, 2004. — 172 с.
5. Сэломон Д. Сжатие данных, изображений и звука / Пер. с англ. — М.: Техносфера, 2004. — 368 с.
6. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений / Пер. с англ. — М.: Техносфера, 2005. — 1070 с.
7. Малла С. Вейвлеты в обработке сигналов / Пер. с англ. — М.: Мир, 2005. — 671 с.
8. Ричардсон Я. Видеокодирование. Н.264 и MPEG-4 — стандарты нового поколения. — М.: Техносфера, 2005. — 368 с.
9. Яцимірський М.М. Швидкі алгоритми ортогональних тригонометричних перетворень. — Львів: Академічний експрес, 1997. — 219 с.
10. Фраєр С.В. Цифрова обробка сигналів і зображень на основі вейвлет-перетворень та їх порівняльний аналіз з відомими ортогональними перетворенями // УСіМ. — 2006. — № 4. — С. 56—67.
11. Шевчук Б.М., Горін Ф.М., Фраєр С.В., Сташкова Н.С. Оперативне визначення інформаційних станів об’єктів дослідження і управління на основі аналізу системи показників сигналів, що підлягають контролю // Комп’ютерні засоби, мережі та системи. — 2003. — № 2. — С. 151—157.
12. Идентификация информационных состояний обьектов исследования и управления на основе системы логико-статистических информационных моделей / Я.Н. Николайчук, М.А. Лучук, Б.М. Шевчук и др. — К., 1988. — 20 с. — (Препр. /АН УССР. Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова; 88—45).
13. Зінченко В.П., Буров В.О., Зінченко С.В., Штефлюк Г.В. Формат телеметричного кадра для мікросупутників // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2005. — № 3. — С. 108— 114.
14. Зинченко В.П., Буров В.А., Зинченко С.В., Штефлюк А.В. Разработка систем передачи телеметрической информации для космических объектов // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2005. — № 3. — С. 57—72.
15. Зінченко В.П., Рижков Л.М. Концепція віртуальної лабораторії космічних досліджень на основі надмалих космічних апаратів // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2006. — №6. — С. 96—102.
16. Зинченко В.П., Зинченко С.В. Алгоритмы и базовые программные модули для управления технологическими модулями Prometheus // УСиМ. — 2007. — № 5. — С. 96—102.

AttachmentSize
2008-2-13.pdf415.86 KB

Тематичні розділи журналу

,