Зміст 5 номеру Наукових вістей НТУУ "КПІ" за 2012 рік