ІФФ

Назва Всі терміни
Модель доводки киснево-конвертерної плавки сталі за заданою температурою і вмістом вуглецю ІФФ, алгоритм, Богушевський В.С., киснево-конвертерна плавка, математична модель, Матеріалознавство та машинобудування, Сергеєва К.О., температура, фурма
Вплив Ni на фазовий склад, мікроструктуру та механічні властивості системи високоентропійних сплавів AlCrCoCuFeNiх (x = 0; 0,5; 1; 2; 3) ІФФ, високоентропійний сплав, Горбань В.Ф., електронна концентрація, Карпець М.В., мікроструктура, мікротвердість, Макаренко О.С., Матеріалознавство та машинобудування, Мисливченко О.М., твердий розчин
Вплив температури мікрохвильового спікання на структуру і механічні властивості гідроксиапатитної кераміки ІФФ, біоматеріал, гідроксиапатит, мікрохвильове спікання, Матеріалознавство та машинобудування, Сич О.Є., Скороход В.В., Товстоног Г.Б., фосфати кальцію
Ефективність функціонального розподілення твердого палива в пошаровій системі з рудно-флюсо-паливних композицій Іванченко Д.В., ІФФ, агломерація, доменне виробництво, котун, Кудь П.Д., Матеріалознавство та машинобудування, металізація шихти, Нещадим В.М., Чернега Д.Ф.