адсорбція

Назва Всі терміни
Германосилікатні екстраширокопористі цеоліти структури UTL Іваненко І.М., адсорбція, каталізатор, кислотні центри, Купецька О.Ю., мезопористі цеолітні матеріали, Проблеми хімії та хімічної технології, структура UTL, темплат, ХТФ
Фермент ліпаза: аналіз галузей використання, продуцентів, способів одержання іммобілізація, індуктори біосинтезу, адсорбція, активність, гідроліз, галузь народного господарства, Дехтяренко Н.В., джерела азоту, жири, ліпаза, Пєскова Л.О., Проблеми біології та біотехнології, продуцент, соєве борошно, ступінь очистки, субстрат, ФБТ, фермент, фракціонування, хроматографія
Очищення забруднених вод від сполук Cr та U з використанням стовпчастих Al- і Al/Fе-глин інтеркаляція, адсорбція, гідроліз, каталізатор, Ковальчук І.А., Корнілович Б.Ю., ПГК, Пилипенко І.В., Проблеми хімії та хімічної технології, стовпчастий монтморилоніт, уран, хром, ХТФ