ХТФ

Назва Всі терміни
Германосилікатні екстраширокопористі цеоліти структури UTL Іваненко І.М., адсорбція, каталізатор, кислотні центри, Купецька О.Ю., мезопористі цеолітні матеріали, Проблеми хімії та хімічної технології, структура UTL, темплат, ХТФ
Вплив середнього магнітного поля на формування дисперсних ферум-оксигенвмісних мінеральних фаз методом ротаційно-корозійного диспергування дисперсні ферум-оксигенвмісні мінеральні фази, Лавриненко О.М., локалізація процесу фазоутворення, метод ротаційно-корозійного диспергування, оксигідроксиди феруму, Павленко О.Ю., Проблеми хімії та хімічної технології, феришпінель, ХТФ
Регулювання властивостей дисперсій для їх електрокінетичної обробки Боровіцький М.Ю., дисперсна система, електрокінетичний потенціал, електроосмос, електрофорез, Лисенко Л.Л., Міщук Н.О., Проблеми хімії та хімічної технології, регулювання рН, Ринда О.Ф., ХТФ
Зниження концентрації іонів Са2+ у воді ультра- і нанофільтраційними керамічними мембранами Дульнева Т.Ю., кальцій, керамічні мембрани, нанофільтрація, питома продуктивність, Проблеми хімії та хімічної технології, ступінь очистки, ультрафільтрація, ХТФ
Вплив шаруватих нанонаповнювачів на перколяційні властивості систем на основі поліпропіленгліколю та карбонанотрубок Гомза Ю.П., карбонанотрубки, Клепко В.В., лапоніт, Лисенков Е.А., перколяція, поліпропіленгліколь, Проблеми хімії та хімічної технології, скейлінг, ХТФ, Яковлев Ю.В.
Очищення забруднених вод від сполук Cr та U з використанням стовпчастих Al- і Al/Fе-глин інтеркаляція, адсорбція, гідроліз, каталізатор, Ковальчук І.А., Корнілович Б.Ю., ПГК, Пилипенко І.В., Проблеми хімії та хімічної технології, стовпчастий монтморилоніт, уран, хром, ХТФ