ФБТ

Назва Всі терміни
Підбір складу живильного середовища на основі екстракту бурякового жому для культивування Laetiporus sulphureus Laetiporus sulphureus, базидіальні гриби, буряковий жом, Дзигун Л.П., економічний коефіцієнт, Палюшок О.А., Проблеми біології та біотехнології, рідкофазове культивування, твердофазове культивування, ФБТ, Чуднівець О.М.
Дослідження електричної активності нейронів культури гіпокампа імуноцитохімічне фарбування, гіпокамп, ГАМК-ергічний інтернейрон, електрична активність, Казмірчук К.А., Кузьмінський Є.В., культивування, Москалюк А.О., парвальбумін, потенціал дії, Проблеми біології та біотехнології, синаптична передача, ФБТ
Вплив джерел вуглецю і азоту в живильних середовищах на накопичення біомаси базидіальними лікарськими грибами роду Trametes (Fr.) Trametes, азотне живлення, Антоненко Л.О., біомаса, Бісько Н.А., базидіальні гриби, вуглецеве живлення, Клечак І.Р., Митропольська Н.Ю., Проблеми біології та біотехнології, співвідношення вуглецю до азоту, ФБТ
Імуномодулювальні властивості пробіотика на основі молочнокислих бактерій та рослинного компонента імунна відповідь, Дуган О.М., Лазаренко Л.Н., молочнокислі бактерії, Орябінська Л.Б., Прасанна Б.Д., пробіотик, Проблеми біології та біотехнології, ФБТ
Фермент ліпаза: аналіз галузей використання, продуцентів, способів одержання іммобілізація, індуктори біосинтезу, адсорбція, активність, гідроліз, галузь народного господарства, Дехтяренко Н.В., джерела азоту, жири, ліпаза, Пєскова Л.О., Проблеми біології та біотехнології, продуцент, соєве борошно, ступінь очистки, субстрат, ФБТ, фермент, фракціонування, хроматографія
Динаміка росту і накопичення рибофлавіну аскоміцетом Eremothecium ashbyi Guillier. Eremothecium ashbyi, аскоміцет, динаміка росту, Дуган О.М., культивування, Маланюк М.І., Поліщук В.Ю., Проблеми біології та біотехнології, рибофлавін, ФБТ
Розробка синтетичних миючих засобів з антисептичним ефектом антисептичний ефект, композиція, літична активність, Проблеми біології та біотехнології, синтетичні миючі засоби, Тодосійчук Т.С., ФБТ, ферментні препарати
Дослідження алельного поліморфізму генів Bmy1 і LOX-1 ячменю, пов’язаних із пивоварними характеристиками зерна β-амілаза, алельний поліморфізм, Жолнер Л.Г., ліпоксигеназа-1, Моргун Б.В., пивоваріння, полімеразна ланцюгова реакція, Поліщук С.С., Проблеми біології та біотехнології, Степаненко А.І., ФБТ, Шаверський А.А., Ячмінь