оцінка найменших квадратів

Назва Всі терміни
Асимптотична єдиність оцінки найменших квадратів параметрів нелінійної моделі регресії асимптотична єдиність, Жураковський Б.М., нелінійна регресія, оцінка найменших квадратів, приховані періодичності, сильна залежність, Теоретичні та прикладні проблеми фізико-математичних наук, ФМФ
Асимптотичні розклади моментів оцінки найменших квадратів векторного параметра нелінійної регресії з корельованими спостереженнями Іванов О.В., асимптотичний розклад, Москвичова К.К., нелінійна модель регресії, оцінка найменших квадратів, стаціонарний гауссів шум, Теоретичні та прикладні проблеми фізико-математичних наук, ФМФ
Консистентність оцінки найменших квадратів параметрів лінійної регресії у випадку дискретного часу і сильно- або слабкозалежних регресорів конзистентність, нелінійна модель регресії, Орловський І.В., оцінка найменших квадратів, помилки у регресорах, сильна залежність, слабка залежність, Теоретичні та прикладні проблеми фізико-математичних наук