нелінійна модель регресії

Назва Всі терміни
Асимптотичні розклади моментів оцінки найменших квадратів векторного параметра нелінійної регресії з корельованими спостереженнями Іванов О.В., асимптотичний розклад, Москвичова К.К., нелінійна модель регресії, оцінка найменших квадратів, стаціонарний гауссів шум, Теоретичні та прикладні проблеми фізико-математичних наук, ФМФ
Граничні теореми для екстремальних залишків у нелінійній моделі регресії з гауссовим стаціонарним шумом Іванов О.В., екстремальні залишки, консистентність оцінок, нелінійна модель регресії, оцінки дисперсії та другого спектрального моменту, Приходько В.В., слабка збіжність, стаціонарний гауссів шум, Теоретичні та прикладні проблеми фізико-математичних наук, ФМФ
Консистентність оцінки найменших квадратів параметрів лінійної регресії у випадку дискретного часу і сильно- або слабкозалежних регресорів конзистентність, нелінійна модель регресії, Орловський І.В., оцінка найменших квадратів, помилки у регресорах, сильна залежність, слабка залежність, Теоретичні та прикладні проблеми фізико-математичних наук