Застосування надширокосмугових імпульсних радіосигналів у супутникових системах зв’язку і системах дальнього радіозв’язку

Розглянуто можливість та оцінено ефективність застосування надширокосмугових імпульсних радіосигналів (IR-UWB) для дальнього зв’язку. Для оцінки параметрів цих сигналів, як приклад, взято канал зв’язку із штучним супутником Землі на висоті 700 км. Для зниження ступеня поглинання вибрано вікно відносної “прозорості” атмосфери 70–170 ГГц, спектр сигналу обмежений цією смугою. У результаті розрахунків отримано значення необхідних енергетичних характеристик IR-UWB-сигналу та проведено їх порівняння з характеристиками імпульсного сигналу радіолокаційної станції. Показано доцільність застосування надширокосмугових імпульсних сигналів у системах дальнього радіозв’язку.

Рік видання: 
2010
Номер: 
6
УДК: 
621.39
С. 5–10, укр., Іл. 2. Табл. 2. Бібліогр.: 8 назв.
Література: 

1. Nekoogar Faranak. Ultrawideband Communications: Fundamentals and Applications. — Prentice Hall, USA, 2005. — 240 p.
2. Шахнович И. Сверхширокополосная связь. Второе рождение // Электроника, наука, технология, бизнес. — 2001. — № 4. — С. 8—14.
3. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. — М.: Вильямс, 2007. — 1104 с.
4. Камнев В.Е., Черкасов В.В., Чечин Г.В. Спутниковые сети связи. — М.: Альпина Паблишер, 2004. — 536 c.
5. Recommendation ITU-R P.676-7 “Attenuation by Atmospheric Gases”.
6. Recommendation ITU-R P.838 “Specific Attenuation Model for Rain for Use in Predictions Methods”.
7. Recommendation ITU-R P.837-1 “Characteristics of Precipitation for Propagation Modeling”.
8. Лобанов М.М. Развитие советской радиолокационной техники. — М.: Воениздат, 1982. — 240 с.

Текст статтіРозмір
2010-6-1.pdf305.11 КБ