Метод виявлення пізніх потенціалів передсердь на основі аналізу власних підпросторів вейвлет-образів електрокардіосигналів

Розглядається можливість застосування математичного апарату ортогональних перетворень до проблеми виявлення пізніх потенціалів передсердь (ППП) у системах електрокардіографії високого розрізнення. Пропонується комплексний підхід, який дозволяє виділити низькоамплітудну високочастотну складову електрокардіосигналу з ППП за допомогою вейвлет-перетворення з подальшим розподілом на діагностично важливий сигнал і шум розкладом у базисі власних векторів. Наводяться результати модельного експерименту з виявлення ППП в системі MATLAB з використанням запропонованого методу.

Рік видання: 
2010
Номер: 
6
УДК: 
616.12-073.7
С. 11–18, укр., Іл. 7. Бібліогр.: 7 назв.
Література: 

1. Руководство по кардиологии / Под ред. В.Н. Коваленко. — К.: Морион, 2008. — 1404 с.
2. Новые методы электрокардиографии / Под ред. С.В. Грачева, Г.Г. Иванова, А.Л. Сыркина. — М.: Техносфера, 2007. — 552 с.
3. Зайченко К.В., Жаринов О.О., Кулин А.Н. Съем и обработка биоэлектрических сигналов. — СПб.: РИО ГУАП, 2001. — 140 с.
4. Смоленцев Н.К. Основы теории вейвлетов. Вейвлеты в MATLAB. — М.: ДМК Пресс, 2008. — 448 с.
5. Иванушкина Н.Г., Иванько Е.О. Технологии распознавания образов поздних потенциалов предсердий: формирование признаков // Электроника и связь: тематический выпуск “Электроника и нанотехнологии”. — 2010. — № 5(58). — С. 177—184.
6. Іванушкіна Н.Г., Фесечко В.О. Технології високого розрізнення в електрокардіографії.: Навч. посіб. — К.: НТУУ “КПІ”, 2007. — 116 с.
7. Castells F., Lorenz J., Climent A.M. et al. Morphological Descriptors Based on Eigen Value Decomposition for PWave Analysis // Computers in Cardiology. — 2008. — N 35. — Р. 245—248.

Текст статтіРозмір
2010-6-2.pdf546 КБ