Структура потоку і теплообмін у каналах тепловідводів при розрізанні ребер і їх поворотах

Наведено результати експериментального дослідження структури потоку (розподілів осереднених у часі швидкостей і їх пульсацій) і теплообміну в міжреберних напіввідкритих каналах при оптимальній глибині розрізки (hp/h  0,6) і повороті розрізних частин ребер на кут   10–30. Обґрунтовано пряму кореляцію інтенсифікації теплообміну і зростання сумарної збуреності потоку.

Рік видання: 
2010
Номер: 
6
УДК: 
536.24
С. 36-40, укр., Іл. 6. Бібліогр.: 5 назв.
Література: 

1. Письменный Е.Н., Бурлей В.Д., Терех А.М. и др. Влия- ние разрезки, поворотов и отгибки ребер на тепло- аэродинамические характеристики поверхностей теп- лообмена // Промышленная теплотехника. — 2003. — 25, № 1. — С. 10—16.
2. Письменный Е.Н., Бурлей В.Д., Терех А.М. и др. Тепло- обмен плоских пластинчатых поверхностей с разрез- ным оребрением при вынужденной конвекции // Там же. — 2005. — 27, № 4. — С. 11—16.
3. Письменный Е.Н., Эпик Э.Я., Баранюк А.В. и др. Структура потока в полуоткрытых плоских каналах с разрезными стенками элементов охлаждения РЭА // Там же. — 2007. — 28, № 4. — С. 11—16.
4. Kotcioglu I., Ayhan T., Olgun H., Ayhan B. Heat transfer and flow structure in a rectangular channel with wingtype vortex generator // Tr. J. of Engineering and Environmental Science. — 1988. — 22. — P. 185—195.
5. Дыбан Е.П., Эпик Э.Я. Теплообмен и гидродинамика турбулизированных потоков. — К.: Наук. думка, 1985. — 294 с.

Текст статтіРозмір
2010-6-6.pdf315.34 КБ