Теплове моделювання наносупутника, що розробляється в НТУУ “КПІ”

Наведено результати чисельного моделювання теплового режиму наносупутника, який розробляється в НТУУ “КПІ”, призначеного для проведення наукових та прикладних досліджень у галузі дистанційного зондування Землі на навколоземній орбіті з орієнтацією на Сонце. Також проведено порівняння з результатами чисельного моделювання малого супутника FalconSat-2, розробленого в Академії військово-повітряних сил США.

Рік видання: 
2010
Номер: 
6
УДК: 
629.782
С. 41–45, укр., Іл. 6. Табл. 4. Бібліогр.: 7 назв.
Література: 

1. Биндель Д., Овчинников М.Ю., Селиванов А.С. и др.Наноспутник GRESAT. Общее описание / ПрепринтИПМ им. М.В. Келдыша РАН. — М., 2009. — 35 с.
2. Рассамакін Б.М., Рогачов В.А., Хайрнасов С.М., Мар-хай Є.В. Моделювання теплових режимів мікросупут-ника // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2009. — № 5. —С. 45—53.
3. Каргу Д.Л., Фатеев В.Ф. Практический опыт разра-ботки элементов бортовых радиотехнических системнаноспутника серии CubeSat // Изв. вузов. Приборо-строение. — 2007. — 50, № 6. — С. 53—55.
4. Moffitt B.A. and Batty J.C. Predictive Thermal Analysis ofthe Combat Sentinel Satellite // AIAA/Utah State UniversityConference on Small Satellites Proceedings. —2002. — 1. — Р. 295—301
.5. Lee-Her Hu, Ming-Shong Chang and Jih-Run Tsai. Thermalcontrol design and analysis for a picosatellite-yamsat //Transactions of the Aeronautical and Astronautical Societyof the Republic of China. — 2003. — 35, N 3. —Р. 227—233.
6. Lyon R., Sellers J. and Underwood C. Small SatelliteThermal Modeling and Design at USAFA: FalconSat-2Applications // Aerospace Conference Proceedings. —2002. — 7. — Р. 3391—3399.
7. Кислов А.М., Романенко В.Г., Курилов В.С. Пакет про-грамм для расчета теплового режима приборных от-секов космического аппарата. — Харьков: НТО.НАНУ ФТИНТ, 1995. – 114 с.

Текст статтіРозмір
2010-6-7.pdf252.5 КБ