Фазові перетворення і фізичні властивості нанорозмірної плівкової композиції Fe50Pt50 (30 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001)

Вивчено умови формування магнітноупорядкованої фази L10(FePt) з гранецентрованою тетрагональною ґраткою в нанорозмірній плівковій композиції Fe50Pt50(30 нм)/SiO2(100 нм)/ Si(001) при відпалі в азоті. Досліджені її структура, морфологія, електричні і магнітні харак¬теристики. Показано, що в плівці Fe50Pt50 магнітноупорядкована фаза L10(FePt)ГЦТ із зернами прямокутної форми утворюється після відпалу в азоті при температурі 720 К, формування якої в процесі подальших відпалів веде до збільшення коерцитивної сили плівки Fe50Pt50 до 1000 Гс при намагніченості насичення 945 емо/см2. Зміна напрямку магнітного поля, прикладеного до плівки, не призводить до істотних змін форми петлі гістерезису, що пояснюється її ізотропністю.

Рік видання: 
2010
Номер: 
6
УДК: 
539.216.2:661.685
C. 98-102, укр., Іл. 7. Бібліогр.: 5 назв.
Література: 

1. Seki T.O., Takahashi Y.K., Hono K. Microstructure and magnetic properties of FePt-SiO2 granular films with Agaddition // J. of Applied Physics. — 2008. — 103. — P. 023910(1—7).
2. Breitling A., Goll D. Hard magnetic L10-FePt thin films and nanopatterns // J. of Magnetism and Magnetic Materials. — 2008. — 320. — P. 1449—1456.
3. Yang E., Laughlin D.E. L10-FePt-oxide columnar perpendicular media with high coercivity and small grain size // J. of Applied Physics. — 2008. — 104. — P. 023904(1—3).
4. Chun Feng, Bao-He Li, Yang Liu et al. Improvement of magnetic property of L10-FePt film by FePt/Au multilayer structure // Ibid. — 103. — P. 023916(1—4).
5. Камзин А.С., Снеткова Е.В., Янг З. и др. Исследования тонких пленок FePt, синтезированных методом последовательного распыления // Письма в ЖТФ. — 2008. — 34, вып. 1. — С. 57—64.

Текст статтіРозмір
2010-6-15.pdf715.23 КБ

Тематичні розділи журналу

,