Титаноалітування азотованого твердого сплаву ВК8 у закритому просторі

Досліджено фазовий і хімічний склад, структуру, характеристики та експлуатаційні властивості азотованого твердого сплаву ВК8 після дифузійного титаноалітування в суміші порошків титану і алюмінію в закритому просторі. Показано, що стійкість пластин зі сплаву ВК8 з покриттям при різанні сталі 12Х18Н9Т збільшилась порівняно із стійкістю вихідного сплаву в кілька разів.

Рік видання: 
2010
Номер: 
6
УДК: 
621.785
С. 120–124, укр., Іл. 2. Табл. 1. Бібліогр.: 15 назв.
Література: 

1. Верещака А.С., Третьяков И.П. Режущие инструменты с износостойкими покрытиями. — М.: Машиностроение, 1986. — 192 с.
2. Лоскутов В.Р., Хижняк В.Г., Погребова Т.С. та ін. Карбідні покриття на сталях і твердих сплавах. — Тернопіль: Лілея, 1998. — 144 с.
3. Лоладзе Т.Н. Прочность и износостойкость режущего инструмента. — М.: Машиностроение, 1982. — 320 с.
4. Bhat D.G., Woerner P.F. Coatings for cutting tools // J. of metals. — 1986. — 38. — P. 68—69.
5. Bartsch K., Leonhardt A., Wolf E. Preparation, composition and some properties of codeposited TiB2 — TiCxcoatings // J. of Materials Science. — 1991. — 26. — P. 4318—4322.
6. Boving H.I., Hintermann H.E. IPAT Workshop: Wear Resistant Coat., Amsterdam, 26—27 May, 1988. — Amsterdam, 1988. — P. 85—106.
7. Charles W. Coatings Impove Tool Life, Increase Productirity // Manufacturing — Engineering. — 1996. — 12. — P. 26—31.
8. Хижняк В.Г., Курило Н.А. Будова та механічні властивості карбідних та нітридних покриттів титану, ванадію та хрому на сталі У8А // Металознавство та обробка металів. — 2007. — № 2. — С. 73—79.
9. Хижняк В.Г., Курило Н.А. Антифрикційні властивості карбідних та нітридних покриттів титану на сталі У8А. Проблеми тертя та зношування // Наук.-техн. зб. Нац. авіац. ун-ту. — 2007. — № 47. — С. 142—150.
10. Хижняк В.Г., Дегула А.І., Лесечко Д.В. Титаноалітування твердого сплаву ВК8 в закритому реакційному просторі // Металознавство та термічна обробка. — 2009. — № 4. — С. 20—25.
11. Аршук М.В., Курило Н.А., Хижняк В.Г. та ін. Комплексні покриття за участю титану й алюмінію на сталі ШХ15 // Пробл. тертя та зношування. — 2009. — Вип. 51. — С. 123—131.
12. Хижняк В.Г., Лесечко Д.В., Кравець Т.П. Фазовий склад комплексних азототитаноалітованих покриттів на сталях та твердих сплавах // Матер. для роботи в екстремальних умовах-2. — К.: НТУУ “КПІ”, 2009. — С. 77—80.
13. Минкевич А.Н. Химико-термическая обработка металлов и сплавов. — М.: Машиностроение, 1965. — 492 с.
14. Химико-термическая обработка металлов и сплавов: Справ. / Г.В. Борисенок, Л.А. Васильев, Л.Г. Ворошнин и др. — М.: Металлургия, 1981. — 424 с.
15. Локтев А.Д., Крючков В.Я., Эйкман Э.Ф. Общемашиностроительные нормативы режимов резания, норм износа и расхода для резцов с механическим креплением пластин сменных многогранных из безвольфрамовых твердых сплавов. — М.: НИИМАШ, 1983. — 41 с.

Текст статтіРозмір
2010-6-19.pdf252.61 КБ

Тематичні розділи журналу

,