Субпіксельне оцінювання параметрів об’єктів за аероскопічними знімками

Досліджено метод центра тяжіння для знаходження характеристик симетричних об’єктів на цифрових зображеннях. Оцінки мають похибку, меншу за розміри пікселя (субпіксельна точність). Показано, що метод є не лише точнішим за аналоги, але і швидшим. Отримані результати дають можливість оцінити оптимальні розміри тест-об’єктів для калібрування космічних сканерів та параметри дефокусування для перспективних зоряних камер.

Рік видання: 
2010
Номер: 
6
УДК: 
004.932
С. 135–140, укр., Іл. 6. Бібліогр.: 9 назв.
Література: 

1. Brauer-Burchardt C. Automatic Circle Detection for Radial Lens Distortion Correction in Single Images // From Proceeding Robotics and Applications. — 2003. — P. 309.
2. Nakamura A., Aizawa K. Digital Circles // CVGIP. — 1984. — 26, N 2. — P. 242—255. 3. Kulpa Z., Doros M. Freeman Digitization of Integer Circles Minimizes the Radial Error // CGIP. — 1981. — 17, N 2. — P. 181—184. 4. Fabrice Mairesse, Tadeusz Sliwa, Stephane Binczak, Yvon Voisin. Subpixel determination of imperfect circles characteristics. — Pattern Recognition. — 2008. — 41. — P. 250—271.
5. Сендов Б.Х. Хаусдорфово расстояние и обработка изображений // УМН. — 2004. — 127 с.
6. Скворцов В.А. Примеры метрических пространств // Библиотека “Математическое просвещение”. — 2001. — Вып. 9.
7. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. — М.: ТЕХНОСФЕРА, 2005. — 1072 с.
8. Назаров А.С. Фотограмметрия. — Минск: ТетраСистемс, 2006. — 368 с.
9. Аковецкий В.И. Дешифрирование снимков. — М.: Недра, 1983. — 376 с.

Текст статтіРозмір
2010-6-22.pdf398.93 КБ