Визначення протикорозійної ефективності рослинних екстрактів

Визначено протикорозійний захист екстрактів різних видів рослинної сировини, які є перспективним джерелом для створення нетоксичних інгібіторів корозії, в тому числі і летких. Показано, що розроблені на основі аліфатичного аміну, гетероциклічної азотвмісної сполуки, ізопропанольних екстрактів рослинного походження композиції летких інгібіторів корозії при їх нанесенні як із газової фази, так і контактним методом демонструють вищі захисні властивості, ніж відомий нітрит дициклогексиламіну, та забезпечують антикорозійний захист вуглецевої сталі за умов періодичної конденсації вологи. Особливістю запропонованих композицій на рослинних екстрактах є те, що вони ефективні як у початковий період корозійних випробувань, так і на його останніх стадіях.

Рік видання: 
2010
Номер: 
6
УДК: 
620.197
C. 152–156, укр., Іл. 2. Табл. 1. Бібліогр.: 7 назв.
Література: 

1. Розенфельд И.Л., Персианцева В.П. Ингибиторы атмосферной коррозии. — М.: Наука, 1985. — 264 с.
2. Патент № 2169209, Россия, МПК С23F 11/02. Летучий ингибитор коррозии / В.А. Алферов, С.В. Хлеб-
никова, В.В. Долгов. — Заявл. 27.04.2000; Опубл. 20.06.2001; Бюл. 17.
3. Чигиринец Е.Э. Новый порошковый преобразователь ржавчины на основе персиковой косточки // Пробл. корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів: Спецвипуск журн. “Фізико-хімічна механіка матеріалів”. — Львів: Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України. — 2002. — 2, № 3. — С. 659—663.
4. Ogyzii E.E. Ингибирование коррозии Аl в кислых и щелочных средах экстрактом Sansevieria trifasciata // Corrosion Sci. — 2007. — 49, N 3. — P. 1527—1539.
5. Rajendran S., Ganga Sri V., Arosckiaselvi J. Corrosion inhibition by plant extracts // Bull. Electrochem. — 2005. — 21, N 9. — P. 367—377.
6. Чигиринець О.Е. Прокородований метал і як його захистити лакофарбовим покриттям // Сучасні проблеми металургії. Системні технології: Наук. пр. — Дніпропетровськ. — 2006. — 9. — С. 82—91.
7. Жук Н.П. Курс теории коррозии и защиты металлов. — М.: Металлургия, 1976. — 470 с.

Текст статтіРозмір
2010-6-25.pdf239.37 КБ

Тематичні розділи журналу

,