Модифікована методика оцінки ефективності систем передачі інформації

Наведено модифіковану методику оцінки ефективності систем передачі інформації, що доповнює відому методику А.Г. Зюко. Запропоновано нову шкалу інформаційної ефективності, а також коректне відображення показників частотної, енергетичної та інформаційної ефективності для дискретних і неперервних систем передачі в області, обмеженій границею Шеннона. Показники ефективності оцінюються при зміні вимог до достовірності прийому сигналів різних видів модуляції.

Рік видання: 
2010
Номер: 
6
УДК: 
621.391.1
С. 24-29, укр., Іл. 4. Бібліогр.: 5 назв.
Література: 

1. Зюко А.Г. Эффективность систем передачи сообщений. — М.: Электросвязь. — 1977. — № 6. — С. 17—19.
2. Банкет В.Л. Эффективность систем передачи дискретных сообщений. — Одесса: ОЭИС, 1982. — 74 с.
3. Финк Л.М. Теория передачи дискретных сообщений. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Сов. радио, 1970. — 728 с.
4. Урывский Л.А., Мошинская А.В. Синтез показателя информационных возможностей для систем передачи с непрерывной модуляцией и его анализ // Матер. конф. УНИИС, май 2008 год, г. Киев, Украина. — К., 2008. — С. 50—60.
5. Урывский Л.А., Прокопенко Е.А. Зависимость пропускной способности дискретного канала связи от его энергетического потенциала при использовании многопозиционных сигналов // Наукові записки УНДІЗ: Наук.-виробн. зб. — К., 2009. — № 1(9). — С. 41—50

Текст статтіРозмір
2010-6-4.pdf417.18 КБ