Співвідношення пропускної здатності і продуктивності систем передачі на базі технології UMTS

Наведено опис поняття “пропускна здатність” у такому вигляді, в якому її подав К. Шеннон. Запропоновано модель системи передачі дискретної інформації. На прикладі технології UMTS наводяться трансформації оригінальної формули пропускної здатності Шеннона в міру перетворення інформації на кожній ділянці моделі системи передачі.

Рік видання: 
2011
Номер: 
1
УДК: 
621.391
С. 7–11., укр., Іл. 6. Бібліогр.: 6 назв.
Література: 

1. Ільченко М.Ю., Кравчук С.О. Сучасні телекомунікаційні системи. — К.: Наук. думка, 2008. — 328 с.
2. Гепко И.А., Олейник В.Ф., Чайка Ю.Д., Бондаренко А.В. Современные беспроводные сети: состояние и перспективы развития. — К.: ЕКМО, 2009. — 672 с.
3. Спилкер Дж. Цифровая спутниковая связь. — М.: Связь, 1979. — 592 с.
4. Зюко А.Г., Кловский Д.Д., Коржик В.И., Назаров М.В. Теория электрической связи. — М.: Радио и связь, 1999. — 432 с.
5. Дядюнов Н.Г., Сенин А.И. Ортогональные и квазиортогональные сигналы / Под ред. Е.М. Тарасенко. — М.: Связь. — 1977. — 224 с.
6. Кларк Дж., Кейн Дж. Кодирование с исправлением ошибок в системах цифровой связи / Пер. с англ. — М.: Радио и связь, 1987. — 382 с.

Текст статтіРозмір
2011-1-1.pdf356.6 КБ