Енергетична ефективність комбінованої теплонасосної системи низькотемпературного водяного опалення і вентиляції

Розглянуто принципову схему комбінованої теплонасосної системи низькотемпературного водяного опалення – “тепла підлога” та вентиляція приміщення. Наведено результати аналізу енергетичної ефективності такої системи без врахування та із врахуванням витрат енергії на транспортування повітря через випарник теплового насоса. Показано, що енергетична ефективність комбінованої теплонасосної системи опалення та вентиляції вища за ефективність відповідної системи опалення (без вентиляції) при відношенні потоків теплоти на вентиляцію і опалення m > 1 і зростає при збільшенні m.

Рік видання: 
2011
Номер: 
1
УДК: 
621.577+697.1
С. 19–25., укр., Іл. 5. Бібліогр.: 10 назв.
Література: 

1. Горшков В.Г. Тепловые насосы: Аналитический обзор // Справочник промышленного оборудования. — 2004. — № 2. — С. 47—80.
2. Мацевитый Ю.М., Богданович Л.С., Клепанда А.С. О рациональном использовании теплонасосных технологий в экономике Украины // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. — 2007. — № 3. — С. 20—31.
3. Васильев Г.П. Анализ перспектив использования тепловых насосов в Украине [Електронный ресурс]. — Режим доступа: www.insolar.com.ua
4. Стратегія розвитку паливно-енергетичного комплексу України до 2030 року: Офіц. вид. — К.: М-во палива та енергетики України, 2006.
5. Безродний М.К., Куделя П.П., Дроздова О.І. Порівняльний ексергетичний аналіз теплонасосних та традиційних систем опалення // Зб. “Техническая теплофизика и промышленная теплоенергетика”. — Дніпропетровськ, 2010. — № 2. — С. 22—34.
6. Безродний М.К., Притула Н.О. Про оптимальну роботу теплового насоса в низькотемпературних системах опалення з використанням теплоти зовнішнього повітря // Зб. “Техническая теплофизика и промышленная теплоэнергетика”. — Дніпропетровськ, 2011. — № 3. — В друці.
7. Морозюк Т. В. Теория холодильных машин и тепловых насосов. — Одесса: Студия “Негоциант”, 2006. — 712 с.
8. Некрасова О.А., Синяк Ю.В. Исследование теплонасосных систем отопления (модельный подход) // Теплоэнергетика. — 1986. — № 11. — С. 30—34.
9. Шубин Е.П. Основные вопросы проектирования систем теплоснабжения городов. — М.: Энергия, 1979. — 360 с.
10. Система “Теплого пола” [Електронный ресурс]. — Режим доступа: http://gilius.lv/pdf/gilius-floors-tech.pdf

Текст статтіРозмір
2011-1-3.pdf295.62 КБ