Підвищення енергоефективності паливних установок через активацію молекул-реагентів реакції горіння

Розглянуто один зі способів підвищення енергоефективності паливних установок, оснований на активації молекул-реагентів реакції горіння під дією поля коронного розряду. Теоретично обґрунтовано спосіб підвищення енергоефективності паливних установок за рахунок активації молекул від зовнішніх джерел.

Рік видання: 
2011
Номер: 
1
УДК: 
537.523.3:662.7
С. 136–139., Іл. 1. Бібліогр.: 9 назв.
Література: 

1. Праховник А.В., Розен В.П., Разумовський О.В. та ін. Енергетичний менеджмент: Навч. посібник. — К.: Київ. нотна ф-ка, 1999. — 184 с.
2. Корчемний М., Федорейко В., Щербань В. Енергозбереження в агропромисловому комплексі. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. — 976 с.
3. Физическая химия / Под ред. К.С. Краснова. — М.: Высш. шк., 2001. — 512 с.
4. Зисман Г.А., Тодес О.М. Курс общей физики. Т. ІІІ. — М.: Наука, 1972. — 500 с.
5. Патент України № 17392. Спосіб отримання молекул з заданими властивостями хімічних зв’язків / В.М. Мельников, А.В. Усачов. — 1997; Бюл. № 0.
6. Багратишвили В.Н., Летохов В.С., Макаров А.А. Многофотонные процессы в молекулах в инфракрасном лазерном поле // Сер. Физика атома и молекулы. Оптика. Магнитный резонанс. — М.: ВИНИТИ, 1980. — Т. 2, ч. 1. — 150 с.
7. Патент України № 24193. Спосіб підготування окислювача до спалювання та пристрій для його здійснення / В.С. Шкляр, О.В. Овсій. — 1998; Бюл. № 5.
8. Патент України № 52845. Пристрій підготовки окислювача до спалення палива / В.О. Мальцев, В.М. Кушнір, В.А. Педос, М.М. Ніколаєв. — 2003; Бюл. № 1.
9. Кудрявцев И.Ф., Карасенко В.А. Электрический нагрев и электротехнология. — М.: Колос, 1975. — 384 с.

Текст статтіРозмір
2011-1-19.pdf201.37 КБ

Тематичні розділи журналу

,