Теорія дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери з світловипромінюючими діодами

Розроблено теорію дифузного випромінювача з косинусними джерелами випромінювання, яка дає можливість у першому наближенні описати формування поля яскравості у вихідній апертурі. Отримано інженерні формули і дано рекомендації з розрахунку і проектування дифузного випромінювача із заданими параметрами.

Рік видання: 
2011
Номер: 
1
УДК: 
528.7:629.78
С. 129–135., укр., Іл. 5. Табл. 1. Бібліогр.: 11 назв.
Література: 

1. Горелов В.А., Лукашевич Е.Л., Стрельцов В.А. Состояние и тенденции развития космических средств дистанционного зондирования высокого разрешения // ГИС — Ассоциация информ. бюл. — 2002. — № 5. — С. 7—12; 43—45.
2. Hand W.G. A Practical Guide to Digital Microscopy // Photonics Spectra. — 2001. — N 11. — P. 100—104.
3. Кисилев И.А., Коростелев Л.Н., Караева М.К. и др. Контроль энергетических характеристик многозональных сканирующих устройств ИСЗ “Ресурс — 01” // Исследование Земли из космоса. — 1991. — № 2. — С. 34—43.
4. Михеенко Л.А., Микитенко В.И. Энергетическая калибровка многоспектральных сканерных устройств высокого разрешения // Космічна наука і технологія. — 2009. — № 3. — С. 42—49.
5. Міхеєнко Л.А., Шишкін В.А. Дифузний випромінювач змінної яскравості для калібрування прецизійних цифрових відеосистем // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2009. — № 1. — С. 114—120.
6. Гуревич М.М. Фотометрия (теория, методы и приборы). — Л.: Энергоатомиздат, 1984. — 184 с.
7. Михеенко Л.А., Боровицкий В.Н. Осветительный канал цифрового микроскопа на базе диффузного излучателя // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. — 2006. — № 1. — С. 20—27.
8. Каталог сверхярких светодиодов. — http://www.cree.com/products/
9. Кунецкий М.Г., Гуминецкий С.Г., Сахновский М.Ю. и др. Исследование коэффициентов яркости покрытий из краски на основе BaSO4 // ОМП. — 1981. — № 6. — С. 3—4.
10. Гуминецкий С.Г., Ловинский Л.С., Марчук Я.П. и др. Спектрофотометрические свойства покрытия из материала “Полихром 1” // Там же. — 1990. — № 2. — С. 19—21.
11. Weidner O.K., Hsia J. Reflection Propetries of PTFE Powder // J. Opt. Amer. — 1981. — 71, N 7. — P. 856—861.

Текст статтіРозмір
2011-1-18.pdf449.89 КБ