Оптичний дистальний інструмент для мінімально інвазивної клінічної медицини

Запропоновано два типи нового малогабаритного оптичного дистального інструменту (ОДІ) для клінічного застосування, придатного для роботи через інструментальні канали стандартного ендоскопічного і лапароскопічного обладнання. Контактні ОДІ Taper-M виключають “витікання” оптичного випромінювання через бокові неробочі поверхні ОДІ, чим мінімізується ураження прилеглих до операційної зони нормальних біотканин. Безконтактні ОДІ SteadyBeam формують квазіколімований пучок випромінювання з мінімальною кутовою розбіжністю, чим досягається необхідна для клінічного ефекту густина потужності випромінювання на значній відстані, що перевищує діаметр транспортуючого волоконного світловоду в 15–50 разів. Запропоновані моделі ОДІ можуть бути використаними як робочий інструмент для систем лазерної хірургії, термотерапії, літотрипсії та реканалізації.

Рік видання: 
2011
Номер: 
1
УДК: 
681.7.068
С. 124–128., укр., Іл. 4. Бібліогр.: 10 назв.
Література: 

1. Денисов М.О. Класифікація волоконно-оптичних систем для мінімально інвазивної клінічної медицини // Вісн. НТУУ “Київський політехнічний інститут”. Сер. Приладобудування. — 2006. — № 32. — С. 146—152.
2. Verdaasdonk R.M., Borst C. Ray tracing of optically modified fiber tips. 1: Spherical probes // Applied Optics. — 1991. — 30, N 16. — P. 2159—2171.
3. Verdaasdonk R.M., Borst C. Ray tracing of optically modified fiber tips. 1: Laser scalpels // Ibid. — P. 2172—2177.
4. Rol P., Wyser J., Niederer P. Focusing of the high power laser beams transmitted through optical fibers // SPIE Proceedings. — 1990. — 1201. — P. 239—246.
5. Clarkin J.P., Timmerman R.J., Shannon J.H. Shaped fiber tips for medical and industrial applications // Ibid. — 2004. — 5317. — P. 70—80.
6. Денисов М.О. Системний підхід до розробки волоконно-оптичного інструмента клінічного застосування // Вісн. НТУУ “Київський політехнічний інститут”. Сер. Приладобудування. — 2007. — № 33. —С. 139—146.
7. Патент № 21778А (Україна) від 30.04.1998. Дистальний оптичний інструмент; Бюл. № 2.
8. Denisov N.A., Griffin S.E. Non-contact laser fiber delivery system for endoscopic medical applications // SPIE Proceedings.— 1998. — 3567. — P. 2—9.
9. Van Swol C.F.P., Verdaasdonk R.M., Mooibroek J., Boon T.A. Physical evaluation of laser prostatectomy devices //Ibid. — 1994. — 2129. — P. 25—33.
10. Denisov N.A., Griffin S.E. Optimization of the noncontact fiber delivery systems for clinical laser applications// Ibid. — 2002. — 4609. — P. 148—158.

Текст статтіРозмір
2011-1-17.pdf569.09 КБ