Дифузійні покриття за участю титану і алюмінію на азотованій сталі 12Х18Н10Т

Наведено результати досліджень комплексної обробки сталі 12Х18Н10Т. Показано можливість поєднання азотування сталі в середовищі аміаку при температурі 540 °С протягом 20 годин з подальшим титаноалітуванням порошковим методом у контейнерах з плавким затвором за умов зниженого тиску при температурі 1050 °С протягом 0,5–6 год. Досліджено структуру, фазовий і хімічний склад отриманих покриттів. Зроблено висновки про вплив азотування на формування в покритті бар’єрного шару нітриду титану TiN. Отримано покриття, які є перспективними з точки зору експлуатації в умовах тертя і зношування, дії високих температур та агресивних середовищ.

Рік видання: 
2011
Номер: 
1
УДК: 
621.785
С. 118–123., укр., Іл. 3. Табл. 1. Бібліогр.: 12 назв.
Література: 

1. Гольдштейн М.И., Грачев С.В., Векслер Ю.Г. Специальные стали. — М.: Металлургия, 1985. — 408 с.
2. Химушин Ф.Ф. Жаропрочные стали и сплавы. — М.: Металлургия, 1969. — 748 с.
3. Лоскутов В.Ф., Хижняк В.Г., Погребова І.С. та ін. Карбідні покриття на сталях і твердих сплавах. — Тернопіль: Лілея, 1998. — 144 с.
4. Коломыцев П.Т. Жаростойкие диффузионные покрытия. — М.: Металлургия, 1979. — 272 с.
5. Химико-термическая обработка металлов и сплавов: Справочник / Г.В. Борисенко, Л.А. Васильев, Л.Г. Ворошнин и др. — М.: Металлургия, 1981. — 424 с.
6. Хижняк В.Г., Курило Н.А. Будова та механічні властивості карбідних та нітридних покриттів титану, ванадію та хрому на сталі У8А // Металознавство та обробка металів. — 2007. — № 3. — С. 117—121.
7. Хижняк В.Г., Курило Н.А., Летвицька І.В., Сердитов О.Т. Азототитанування сталей і твердих сплавів // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2008. — № 6. — С. 83—88.
8. Аршук М.В., Курило Н.А., Хижняк В.Г. та ін. Комплексні покриття за участю титану й алюмінію на сталі ШХ15 // Проблеми тертя та зношування. — 2009. — № 51. — С. 123—131.
9. Хижняк В.Г., Аршук М.В., Лесечко Д.В., Лоскутова Т.В. Титаноалітування технічного заліза в закритому реакційному просторі в середовищі хлору // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2009. — № 4. — С. 92—97.
10. Пермяков В.Г., Белоцкий А.В., Бильченко А.В. Исследование высокотемпературного азотирования нержавеющей стали 1Х13 // Защитные покрытия на металлах. — К.: Наук. думка, 1967. — № 1. — C. 75—80.
11. Хижняк В.Г., Курило Н.А., Більченко О.В. Вплив ступеня дисоціації аміаку на структуру та властивості нержавіючих сталей // Металознавство та обробка металів. — 2009. — № 2. — С. 31—34.
12. Хижняк В.Г., Лесечко Д.В., Кравець Т.П. Фазовий склад комплексних азототитаноалітованих покриттів на сталях та твердих сплавах: Зб. “Матеріали для роботи в екстремальних умовах.” 2. — К.: МОН України, НТУУ “КПІ”, 2009. — С. 77—80.

Текст статтіРозмір
2011-1-16.pdf485.4 КБ

Тематичні розділи журналу

,