Гідродинаміка і теплообмін у каналах змішувального елемента типу “шестірня” одночерв’ячного екструдера

Запропоновано методику розрахунку параметрів процесу перероблення полімерів на ділянці черв’яка зі змішувальними елементами типу “шестірня”, які широко застосовуються під час екструзії спінених полімерів. Результати дослідження можуть бути використані для аналізу процесу екструзії різноманітних спінених полімерів і композицій на їх основі.

Рік видання: 
2011
Номер: 
1
УДК: 
678.027.3
С. 113–117., укр., Іл. 4. Бібліогр.: 11 назв.
Література: 

1. Лукашова В.В. Моделювання процесу екструзії полімерних композицій зі спінюючими наповнювачами: Дис. … канд. техн. наук: спец. 05.17.08 “Процеси та обладнання хімічної технології”. — К., 2008. — 218 с.
2. Рябинин Д.Д., Лукач Ю.Е. Червячные машины для переработки пластических масс и резиновых смесей. — М.: Машиностроение, 1965. — 364 с.
3. Фридман М.Л., Михайлов С.Н., Мухаметгалеев Д.М. Математическое моделирование одношнековых экструзионных машин: [обзор. информ.]. — М.: ЦИНТИхимнефтемаш, 1988. — 33 с. — (Сер. ХМ-2 “Оборудование для переработки пластмасс и резины”).
4. Басов Н.И., Казанков Ю.В., Любартович В.А. Расчет и конструирование оборудования для производства и переработки полимерных материалов. — М.: Химия, 1986. — 488 с.
5. Радченко Л.Б. Переробка термопластів методом екструзії. — К.: ІЗМН, 1999. — 220 с.
6. Ким В.С. Теория и практика экструзии полимеров. — М.: Химия, КолосС, 2005. — 568 с.
7. Раувендааль К. Экструзия полимеров / Пер. с англ. под ред. А.Я. Малкина. — СПб.: Профессия, 2006. — 768 с.
8. Лукашова В.В., Мікульонок І.О., Радченко Л.Б. Черв’ячна екструзія. Узагальнена математична модель // Хімічна промисловість України. — 2007. — № 1. — С. 32—35.
9. Будзинська О.С., Лукашова В.В., Мікульонок І.О., Радченко Л.Б. Моделювання процесу живлення одночерв’ячного екструдера // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2007. — № 1. — С. 49—57.
10. Лукашова В.В., Мікульонок І.О., Радченко Л.Б. Моделювання процесу плавлення в одночерв’ячному екструдері // Упаковка. — 2005. — № 4. — С. 23—27; № 5. — С. 35—37.
11. Лукашова В.В, Радченко Л.Б. Моделювання процесу екструзії із врахуванням фазових перетворень в об’ємі маси // Там же. — № 1. — C. 22—25.

Текст статтіРозмір
2011-1-15.pdf327.88 КБ

Тематичні розділи журналу

,