Особливості технології виготовлення та фінішної прецизійної обробки підшипникових матеріалів на основі відходів швидкорізальних сталей

Наведено результати розробки ресурсозберігаючої технології виготовлення та тонкої фінішної механічної обробки ефективних підшипникових матеріалів на основі шліфувальних відходів інструментальних швидкорізальних сталей Р6М5, Р6М5К5 і Р6М5Ф3 при наявності твердої змащувальної речовини (CaF2). Проілюстровано вплив технології виготовлення на формування структури і комплексу властивостей нових підшипникових матеріалів для важких умов експлуатації. Показано, що фінішна прецизійна обробка забезпечує високі параметри якості робочих поверхонь підшипників та сприяє утворенню плівок вторинних структур, які зумовлюють високі функціональні властивості вузлів тертя.

Рік видання: 
2011
Номер: 
1
УДК: 
621.002.3:621.89
С. 97–108., укр., Іл. 5. Табл. 5. Бібліогр.: 12 назв.
Література: 

1. Роїк Т.А., Киричок П.О., Гавриш А.П. Композиційні підшипникові матеріали для підвищених умов експлуатації. — К.: НТУУ “КПІ”, 2007. — 404 с.
2. Роїк Т.А., Холявко В.В., Луференко О.С. Вплив легувальних елементів на формування структури і властивостей композиційних підшипникових матеріалів на основі відходів сталі 11Р3М3Ф2. Ч. 1. Технологічні фактори одержання матеріалів і їх вплив на структуру // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2009. — № 3. — С. 47—52.
3. Роїк Т.А., Холявко В.В., Луференко О.С. Вплив легувальних елементів на формування структури і властивостей композиційних підшипникових матеріалів на основі відходів сталі 11Р3М3Ф2. Ч. 2. Фазовий склад, структура і властивості матеріалів // Там же. — № 4. — С. 72—78.
4. Федорченко И.М., Пугина Л.И. Композиционные спеченые антифрикционные материалы. — К.: Наук. думка, 1980. — 404 с.
5. Геллер Ю.А. Инструментальные стали. — М.: Металлургия, 1983. — 528 с.
6. Зозуля В.Д. Смазки для спеченных самосмазывающихся подшипников. — К.: Наук. думка, 1976. — 192 с.
7. Гавриш А.П., Мельничук П.П. Алмазно-абразивна обробка магнітних матеріалів. — Житомир: ЖДТУ, 2003. — 652 с.
8. Гавриш О.А., Роїк Т.А., Гавриш А.П. Рентгенографічне дослідження параметрів наклепу при тонкому шліфуванні підшипників ковзання з антифрикційних порошкових матеріалів // Вісн. двигунобудування. — Запоріжжя, 2004. — № 3. — С. 59—63.
9. Роїк Т.А. Особливості застосування мастильно-охолоджуючих рідин при тонкому шліфуванні композиційних антифрикційних матеріалів // Технологія і техніка друкарства: Зб. наук. праць. — К.: НТУУ “КПІ”, 2004. — Вип. 2-3. — С. 44—50.
10. Киричок П.О., Роїк Т.А., Хмілярчук О.І. Особливості технології обробки високотемпературних антифрикційних матеріалів // Процеси механічної обробки в машинобудуванні: Зб. наук. праць. — Житомир: ЖДТУ, 2005. — Вип. 1. — С. 115—129.
11. Roik T.A. About Film-Formation Mechanism of the Friction Layers in Powder Selflubricated Materials with Fluorite // Proc. of the International Scientific Conference MECHANICS’98. — Poland: Rzeszow University of Technology, 1998. — 2. — P. 291—296.
12. Роик Т.А. Формирование антизадирных слоев в спеченных подшипниковых материалах со фторидом кальция // Прогрессивные технологии и системы машиностроения: Междунар. сб. науч. трудов. — Донецк: ДонГТУ, 1999. — Вып. 8. — С. 176—181.

Текст статтіРозмір
2011-1-13.pdf746.93 КБ

Тематичні розділи журналу

,