Фазовий склад, структура і механічні властивості сплаву АМг6л з домішками заліза і берилію

Досліджено вплив домішок заліза і берилію на фазовий склад, структуру та механічні властивості сплаву АМг6л після лиття в кокіль. Встановлено оптимальний вміст заліза і берилію, який забезпечує максимальний рівень механічних властивостей досліджуваного сплаву, а також оптимальне співвідношення заліза і берилію у сплаві, що відповідає вимогам державного стандарту.

Рік видання: 
2011
Номер: 
1
УДК: 
661.74:669.14.046.554
С. 109–112., укр., Іл. 3. Табл. 4. Бібліогр.: 5 назв.
Література: 

1. Золотаревский В.С., Белов Н.А. Металловедение литейных алюминиевых сплавов. — М.: МИСИС, 2005. — 376 с.
2. Машиностроение. Энциклопедия. Цветные металлы и сплавы. Композиционные металлические материалы. Т. II / Под общ. ред. И.Н. Фридляндера. — М.: Металлургия, 2001. — 880 с.
3. Постников Н.С. Коррозионностойкие алюминиевые сплавы. — М.: Металлургия, 1976. — 304 с.
4. Гаврилюк В.П., Рябініна О.О., Кулініч А.А., Доній О.М. Вплив берилію на фазово-структурний склад і механічні властивості сплаву Al-6%Mg-2%Zn з підвищеним вмістом заліза // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2006. — № 3. — С. 45—48.
5. Кулініч А.А., Гаврилюк В.П., Рябініна О.О., Доній О.М. Фазово-структурний склад і механічні властивості сплаву Al-6%Mg-2%Zn-0,5%Fe-0,5%Si з добавками берилію після різних режимів відпалу // Там же. — 2007. — № 3. — С. 101—104.

Текст статтіРозмір
2011-1-14.pdf255.99 КБ

Тематичні розділи журналу

,