Система підтримки прийняття рішень для аналізу фінансових даних

Розглянуто основні особливості фінансового аналізу діяльності підприємства, запропоновано технологію аналізу фінансових даних підприємства на основі оригінального інтегрованого підходу. На прикладах аналізу і прогнозування рівня продажів компанії, а також оцінювання дефолтів позичальників кредитів проілюстровано можливість застосування запропонованої технології. Наведено опис архітектури розробленої інформаційної системи підтримки прийняття рішень для комерційного банку.

Рік видання: 
2011
Номер: 
1
УДК: 
519.226
С. 48–61., укр., Іл. 7. Табл. 5. Бібліогр.: 9 назв.
Література: 

1. Kuznyetsova N. Integrated approach to credit rating // Int. Scientific Conf. “Intelligence, Integrity, Reliability”. — Kyiv: NTUU “KPI”, 2010. — P. 30—31.
2. Кузнєцова Н.В. Інтегрований підхід до оцінювання кредитних ризиків // Тр. Одес. политехн. ун-та. — Одеса, 2010. — № 1 (33). — С. 157—165.
3. Кузнєцова Н.В., Бідюк П.І. Порівняльний аналіз характеристик моделей оцінювання ризиків кредитування // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2010. — № 1. — C. 42—53.
4. Бідюк П.І., Коршевнюк Л.О. Система для оцінювання і прогнозування стану підприємства на основі мереж Байєса // Наукові праці. — Миколаїв: Вид-во Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили. — 2010. — 134, вип. 121. — С. 60—74.
5. Hunt E.B., Marin J., Stone P. Experiments in Induction // The American Journal of Psychology. — N.Y.: Academic Press, 1966. — 80, N 4. — P. 651—653.
6. Кривова О.А., Коваленко А.С. Применение кластерного анализа для выявления соотношений индикаторов демографического развития // Кибернетика и вычислительная техника. — К.: Академпериодика, 2007. — 153. — С. 24—39.
7. Хайкин С. Нейронные сети: Полный курс. — М.: Изд. дом “Вильямс”, 2008. — 1104 с.
8. Riedmiller M., Braun H. A direct adaptive method for faster back propagation learning: the RPROP algorithm // IEEE International conference on image processing, Chicago, Illinois, USA, 3—6 May, 1993. — 1. — P. 586— 591.
9. Терентьев А.Н., Бидюк П.И., Коршевнюк Л.А. Байесовская сеть — инструмент интеллектуального анализа данных // Пробл. управления и информатики. — К.: ИКИ НАНУ-НКАУ, 2007. — № 4. — С. 83—92.

Текст статтіРозмір
2011-1-7.pdf435.53 КБ