Оцінка завадостійкості приймача, що реалізує “неенергетичний” спосіб прийому

Зроблено оцінку завадостійкості приймача надширокосмугових імпульсних сигналів, який реалізує “неенергетичний” спосіб прийому, в якому замість накопичення енергії імпульсів, що приймаються, виконується тимчасова селекція тих імпульсів, амплітуда яких перевищує усереднене значення шумів і завад. Відселектовані імпульси використовуються для запуску генератора імпульсів більшої тривалості та заданої амплітуди, які оброблюються пасивним погодженим фільтром. Проведено розрахунки, за якими такий приймач дає можливість ефективно приймати імпульсні сигнали, програючи при цьому 2 дБ оптимальному когерентному і 1 дБ некогерентному способам прийому.

Рік видання: 
2011
Номер: 
2
УДК: 
621.39
С. 7—15., Іл. 9. Табл. 1. Бібліогр.: 10 назв.
Література: 

1. Nekoogar Faranak. Ultrawideband Communications: Fundamentals and Applications. — New Jersey: Prentice Hall, 2005. — 240 p.
2. Бунин С.Г. “Неэнергетический” прием ультракоротких импульсных сигналов // Telecommunication Sciences. — 2010. — 1, N 1. — P. 7—13.
3. Пріоритетна заявка на винахід №а2010 06787 від 01.06.2010. Cпосіб прийому коротких імпульсних радіосигналів та пристрій, що його реалізує.
4. Позитивне рішення на корисну модель №u2010 06786 від 01.06.2010. Cпосіб прийому коротких імпульсних радіосигналів.
5. Заездный А.М. Основы расчетов по статистической радиотехнике. — М.: Связь, 1969. — 448 с.
6. Лэндли Р., Дэвис Д., Альбрехт А. Справочник радиоинженера. — М.: Гос. энергет. изд-во, 1961. — 704 с.
7. Медиченко М.П., Литвинов В.П. Радиотехнические цепи и сигналы. Ч. 2. — М.: МГОУ, 2011. — 120 c. 8. Чердынцев В.А. Радиотехнические системы. — М.: Высшая шк., 1988. — 370 с.
9. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. — М.: Вильямc, 2003. — 1104 с.
10. Khan Muhammad Gufran. On Coherent and Non-Coherent Receiver Structures for Impulse Radio UWB Systems. — Blekinge Institute of Technology Licentiate Dissertation. — Series N 2009:02.

Текст статтіРозмір
2011-2-1.pdf423.99 КБ