Система моніторингу захворюваності на гострі респіраторні захворювання по території України

Автори

На основі багатофакторного регресійного аналізу створено математичну модель, яка дає змогу аналізувати та прогнозувати захворюваність на ГРЗ по території України. Отримані результати вказують на високу точність розрахунків та адекватність вибраної моделі реальним умовам.

Рік видання: 
2011
Номер: 
1
УДК: 
004.6+004.94
P. 85–89. Fig. 5. Refs.: 5 titles.
Література: 

1. Дані про захворюваність на грип з офіційного сайту Міністерства охорони здоров’я України по 10 контрольним містам // МОЗУ. — 2011. — http://moz.gov.ua/ ua/portal/mtop_ influenza/ (12.02.2011).
2. Вапник В.Н., Глазкова Т.Г., Кощеев В.А. и др. Алгоритмы и программы восстановления зависимостей. — М.: Наука, 1984. — 815 с.
3. Шашков В.Б. Прикладной регрессионный анализ. Многофакторная регрессия. — Оренбург: ГОУ ВПО ОГУ, 2003. — 364 с.
4. Мостеллер Ф., Тьюки Дж. Анализ данных и регрессия. — М.: Финансы и статистика, 1982. — 240 с.
5. Бендат Дж., Пирсол А. Прикладной анализ случайных данных. — М.: Мир, 1989. — 540 с.

Текст статтіРозмір
2011-2-11.pdf246.19 КБ