Генерування квазірегулярних квазірівномірних багатофакторних планів експериментів (алгоритм RASTA8)

З використанням рівномірно розподільних ЛПτ-послідовностей розроблено алгоритм RASTA8 для генерування квазірегулярних і квазірівномірних багатофакторних планів експериментів, що дає змогу отримати плани, які не наведені в каталогах, і використати їх у дослідженнях. Проведений моделюючий експеримент показав, що одержувані плани експериментів характеризуються статистичними критеріями, досить близькими до найкращих можливих значень критеріїв.

Рік видання: 
2011
Номер: 
2
УДК: 
519.242.5
P. 95–99. Diagram. Tabl. 3. Refs.: 8 titles.
Література: 

1. Радченко С.Г. Формализация постановки многофакторного экспериментального исследования // Математичні машини і системи. — 2011. — № 1. — С. 96— 102.
2. Радченко С.Г. Стійке оцінювання статистичних моделей технічних систем: Автореф. дис. … докт. техн. наук. — К., 2009. — 35 с.
3. Бродский В.З. Введение в факторное планирование эксперимента. — М.: Наука, 1976. — 224 с.
4. Радченко С.Г. Устойчивые методы оценивания статистических моделей: Монография. — К.: ПП “Санспарель”, 2005. — 504 с.
5. Соболь И.М., Статников Р.Б. Выбор оптимальных параметров в задачах со многими критериями. — М.: Наука, 1981. — 112 с.
6. Планирование, регрессия и анализ моделей PRIAM (ПРИАМ). SCMC—90; 325, 660, 668 // Программные продукты Украины: Каталог. = Software of Ukraine: Catalog. — К., 1993. — C. 24—27.
7. Лапач С.Н., Пасечник М.Ф., Чубенко А.В. Статистические методы в фармакологии и маркетинге фармацевтического рынка. — К.: ЗАТ “Укрспецмонтажпроект”, 1999. — 312 с.
8. Лаборатория экспериментально-статистических методов исследований. — http://www.n-t.оrg/sp/lesmi/

Текст статтіРозмір
2011-2-13.pdf262.81 КБ