Монохроматичні аберації кіноформного елемента

На основі абераційної моделі тонкої лінзи отримано вирази монохроматичних аберацій параксіального кіноформного елемента з високою ефективністю в першому дифракційному порядку. Розглянуто залежність польових аберацій від положення апертурної діафрагми. Виявлено умови, при яких КЕ вільний від тієї чи іншої аберації. Для елемента із заданими конструктивними параметрами наведено умови, при яких діапазон зміни кожної польової аберації мінімальний у спектральному діапазоні 8—12 мкм.

Рік видання: 
2011
Номер: 
2
УДК: 
535.317
P. 126–129. Fig. 6. Refs.: 5 titles.
Література: 

1. Ган М.А., Бармичева Г.В., Старков А.А. Анализ эффективности применения асферико-дифракционных элементов в оптических системах для ИК области // IX Междунар. науч.-техн. конф. “Прикладная оптика-2010”: Сб. докладов, 18—22 октября 2010. — Санкт-Петербург: ИТМО, 2010. — С. 227.
2. Колобродов В.Г., Сірий Є.А. Використання дифракційних елементів в тепловізійних системах // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. — 2010. — № 2. — С. 58—62.
3. Buralli D.A., Morris G.M. Design of a wide field diffractive landscape lens // Applied optics. — 1988. — 28, N 18. — P. 3950.
4. Колобродов В.Г., Тимчик Г.С. Дифракційна теорія оптичних систем. — К.: НТУУ “КПІ”, 2011. — 148 с.
5. Welford W.T. Aberrations of Optical Systems. — Oxford: Taylor & Francis, 1986. — P. 284.

Текст статтіРозмір
2011-2-18.pdf253.21 КБ