Дослідження меж безвідривної і відривної течій плівки рідини на зовнішній поверхні обертового конуса

Виконано експериментальні дослідження меж безвідривної і відривної течій рідини по зовнішніх поверхнях конусів з різними кутами при основі (β = 30—55°) в інтервалі швидкостей обертання 41—173 с—1 при витратах рідини до 80,7 г/c. З’ясовано, що течія плівки в зоні відривання крапель має вигляд випуклих радіальних рівчачків, з яких зриваються краплі, при цьому утворюється об’ємний факел розпилювання рідини. Знайдено, що найбільший вплив на початок відривання крапель з поверхні плівки має косинус кута при основі конуса, а збільшення товщини плівки (витрати рідини) та підвищення швидкості обертання призводить до зменшення радіуса відривання крапель. Отримано рівняння для розрахунку радіуса початку відривання крапель.

Рік видання: 
2011
Номер: 
2
УДК: 
532:62.697
P. 121–125. Fig. 3. Refs.: 8 titles.
Література: 

1. Бутузов А.И., Пуховой И.И., Риферт В.Г. Экспериментальное исследование минимальной плотности орошения в центробежном тонкопленочном аппарате // Теплофизика и теплотехніка. — К.: Наук. думка, 1973. — Вып. 24. — С. 18—22.
2. Бутузов А.И., Пуховой И.И. О режимах течения пленки жидкости по вращающейся поверхности // Инженерно-физический журнал. — 1976. — 31, № 2. — С. 24—30.
3. Посохин В.Н., Софиуллин Р.Г. Перспективные конструкции увлажнителей воздуха на основе пористых вращающихся распылителей // АВОК. — 2005. — № 3. — С. 21—23.
4. Takahro Aoachi, Naona Sato, Naoto Кoban, Toshihiro Hon. Liquid Film Flow Rising the outer Surface of the Rotating Cone. // Trans. ASME. — 2010. — Ser. B, N 76. — P.161—163.
5. Пуховой И.И. Исследование минимальной плотности орошения и теплоотдачи при парообразовании пленке жидкости на вращающемся диске: Автореф. дис. … канд. техн. наук. — К., 1973. — 26 с.
6. Выпарной апарат: А/С / Пуховой И.И., Алабовский А.Н., Янчук Б.М. — № 954095, кл. B 01D 1/22? F28 D 11/00; опубл. 30.08.1982; Бюл. № 32.
7. Appareil d’echange thermique a film liquide: Патент Франції / Пуховий І.І., Алабовський О.М., Янчук Б.М. — № 8110231; опубл. 1983; Бюл. № 16.
8. Centrifuqalfilm varmeaxlar: Патент Швеції / Пуховий І.І., Алабовський О.М., Янчук Б.М. — № 445950; опубл. 1986; Бюл. 66.

Текст статтіРозмір
2011-2-17.pdf383.49 КБ

Тематичні розділи журналу

,