Математична модель первапораційного розділення бінарних розчинів

Розроблено математичну модель процесу первапорації органічного компонента через непористу полімерну мембрану в каналі круглого перерізу. Наведено систему рівнянь, які описують процес первапораційного розділення бінарних розчинів.

Рік видання: 
2011
Номер: 
2
УДК: 
628.316.12
С. 138—142. , Іл. 2. Бібліогр.: 5 назв.
Література: 

1. Буртна І.А., Литвиненко Д.В. Мембранна технологія очистки стічних вод від органічних домішок // Східно-Європейський журнал передових технологій. Сер. Екологія. — 2010. — Вип. 6/10 (48).— С. 4—6.
2. Alvarez M.E.T., Moraes E.B., Maciel M.R.W. Prediction and Estimation Techniques for Modeling Pervaporation Process // 16th European Symp. on computer Aided Process Engineering and 9th Intern. Symp. on Process System Engineering. — Amsterdam: Elsevier B.V. — 2006. — P. 619—624.
3. Moraes E.B., Alvarez M.E.T., Perioto F.R. and Wolf-Maciel M.R. Modeling and Simulation for Pervaporation Process: An Alternative for removing Phenol from Wastewater // Separation Process Development Laboratory / School of Chemical Engineering. University of Campinas, Brasil. — www.aidic.it/icheap9/webpapers/ 285Moraes.pdf
4. Villaluenga J.P.G., Cohen Y. Numerical Model of Non-Isotermal Pervaporation in a Rectangular Channel // J. of Membrane Science. — 2005. — 260. — P. 119—130.
5. Sumesh P.T., Bhattacharya P.K. Analysis jp Phase Change During Pervaporation with Single Component Permeation // ScienceDirect / Colloids and Surfaces: Physicochem. Eng. Aspects. — 2006. — 290. — P. 263—272.

Текст статтіРозмір
2011-2-20.pdf225.68 КБ

Тематичні розділи журналу

,