Жаростійкість дифузійних хромосиліцидних покриттів, нанесених на вуглецеві сталі

Вивчено жаростійкість та механізм високотемпературного окиснення хромосиліцидних дифузійних покриттів, нанесених на поверхню вуглецевих сталей газовим методом. Виявлено фактори впливу на процес високотемпературного окиснення сталей з отриманими покриттями. Встановлено взаємозв’язок між складом, структурою дифузійних шарів і швидкістю їх високотемпературного окиснення. Показано, що отримані покриття мають високу жаростійкість в інтервалі температур 623—1273 К. Запропоновано склад герметизуючої суміші для зменшення швидкості температурного окиснення дифузійних покриттів при тривалій ізотермічній витримці.

Рік видання: 
2011
Номер: 
2
УДК: 
621.785:536.423
С. 152—155., Іл. 3. Бібліогр.: 7 назв.
Література: 

1. Ляхович Л.С., Ворошнин Л.Г., Панич Г.Г., Щербаков Э.Д. Многокомпонентные диффузионные покрытия. — Минск: Наука и техника, 1974. — 268 с.
2. Похмурский В.И., Данилов В.В., Голубец В.М. Повышение коррозионной стойкости стали с помощью диффузионных покрытий. — К.: Наук. думка, 1989. — 188 с.
3. Удовицкий В.И. Антифрикционное пористое силицирование углеродистых сталей. — М.: Машиностроение. — 1977. — 196 с.
4. Лоскутов В.Ф., Хижняк В.Г., Погребова І.С. та ін. Карбідні покриття на сталях і твердих сплавах. — Тернопіль: Лілея, 1998. — 144 с.
5. Патент України № 50193 А. Спосіб нанесення карбідних покриттів / Лоскутов В.Ф., Погребова І.С., Лоскутова Т.В., Янцевич К.В., Нестеренко Ю.В.; Власник НТУУ “КПІ”; Заявл. 16.11.2001; Опубл. 15.10.2002, Бюл. № 10.
6. Лоскутов В.Ф., Погребова І.С., Бобіна М.М. та ін. Вибір раціонального складу вихідних реагентів та режимів ведення процесу при хромосиліциюванні вуглецевих сталей // Фізика і хімія твердого тіла. — 2007. — 8, № 3. — С. 618—623.
7. Патент України № 54844 А. Спосіб герметизації контейнерів при хіміко-термічній обробці металевих виробів / Чернега С.М., Лоскутов В.Ф., Лоскутова Т.В., Єгорова О.М., Дяченко О.А., Янцевич К.В.; Власник НТУУ “КПІ”; Заявл. 24.04.2002; Опубл. 17.03.2003, Бюл. № 3.

Текст статтіРозмір
2011-2-23.pdf245.7 КБ

Тематичні розділи журналу

,